Zemlja koju investitori zaobilaze u širokom luku

Zemlja koju investitori zaobilaze u širokom luku

Kako bi se najbolje vidjelo na koji nas način percipiraju u inozemstvu, govoreći u političko-ekonomskom smislu, vidljivo je iz sljedećih podataka – u prva tri kvartala 2010. inozemne investicije bile su 509 milijuna maraka, u 2011. – 2010. 453 milijuna maraka, u 2012. 406 milijuna maraka, u 2013. 518 milijuna…

Pročitajte više