Brojno stanje u Rami prema podacima biskupa tijekom 17. stoljeća

Brojno stanje u Rami prema podacima biskupa tijekom 17. stoljeća

Okvirne podatke o brojnosti ramskih katolika dobivamo iz različitih crkvenih izvještaja. Bosanski biskup Franjo Baličević (1588.-1615.) posjetio je 1600. „selo“ Ramu i samostan i crkvu sv. Petra. Samostan je je bio građen od drveta, a sakristija i crkva od kamena. U tom kraju bilo je 300 katoličkih kuća s 1200…

Pročitajte više