Održana 7. sjednica: Vlada razmotrila trenutno stanje sigurnosti u HNŽ

Održana 7. sjednica: Vlada razmotrila trenutno stanje sigurnosti u HNŽ

Na jučerašnjoj, 7. sjednici,  Vlada Hercegovačko-neretvanske županije usvojila je Izvješće o izvršenju Proračuna HNŽ i Izvješće o izvršenju tekuće pričuve za prvih devet mjeseci  2015. godine, na poseban način istaknuvši činjenicu kako je iz Proračuna isplaćeno oko 21.000.000 KM obveza iz prethodne godine, priopćeno je iz Vlade.

Također, Vlada je razmotrila i usvojila očitovanje Ministarstva financija u svezi sa zaključkom Skupštine o analizi prikupljenih i raspoređenih prihoda s prijedlogom mjera prema višim razinama vlasti BiH, što će biti temelj za održavanje tematske sjednice Skupštine. Na tragu stalnih aktivnosti Vlade usmjerenih ka izmjenama raspodjele javnih prihoda, Ministarstvo financija predložilo je četiri mjere, između ostalog, istaknuvši prijedlog izmjene Zakona o pripadnosti javnih prihoda temeljem kriterija za raspodjelu prema površini županije i prema broju stanovnika. Ukoliko bi predloženi način raspodjele bio prihvaćen to bi za HNŽ, samo prema tom kriteriju, značilo povećanje prihoda na godišnjoj razini od 26.471.121,00 KM.

Sukladno Zaključku Skupštine, Vlada je razmotrila i Informaciju o stanju sigurnosti na području HNŽ u 2014. godini, u kojoj je istaknuto kako je stanje sigurnosti, uz sve specifičnosti, slično stanju u ostalim županijama u F BiH. Tijekom 2014. godine počinjeno je 1005 prekršaja iz oblasti javnog reda i mira, što je za 26,5% manje nego prethodne godine, a dogodilo se 1995 prometnih nezgoda, što je za 4% više nego 2013. godine. Za stanje kriminaliteta, istaknuto je kako je stabilno i relativno zadovoljavajuće, s obzirom na najmanji broj zabilježenih kaznenih djela u posljednjih pet godina. Naglašeno je kako je potrebno da županijske strategije i planovi u pogledu sigurnosti prometa na cestama, javnog reda i mira i kriminaliteta, postanu dio planova na razini BiH, regije, pa i EU jer samo na taj način može se podići stanje sigurnosti.

Ujedno, Slađan Bevanda, resorni ministar, u svjetlu nedavnih događanja u Francuskoj i BiH,  izvijestio je Vladu o trenutnom stanju sigurnosti na području HNŽ. Istaknuo je kako županijski MUP kontinuirano surađuje s Direkcijom za koordiniranje policijskih tijela i provodi pojačane aktivnosti na zaštiti ljudi i imovine.

Iz resora Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede, Vlada je donijela Odluku o dodjeli gospodarsko-športskog lovišta „Prenj-Velež“ u zakup Jedinstvenoj lovačkoj organizaciji „Lovac“ Mostar na razdoblje od deset lovnih godina.

Iz resora Ministarstva trgovine i turizma, Vlada je usvojila Odluku o utvrđivanju visine boravišne pristojbe i Odluku o utvrđivanju visine boravišne pristojbe za fizičke osobe koje su registrirane za pružanje usluga smještaja u kućanstvu za 2016. godinu. Također, usvojen je Program raspodjele namjenskih sredstava za očuvanje, zaštitu i obnavljanje prirodne i kulturno-povijesne baštine koja ima turistički karakter i turistički potencijal, ostvarenih od članarina i boravišnih pristojbi za razdoblje od 1.1. do 31.12.2014. godine, u iznosu od 136.507,43 KM.

Na prijedlog Uprave za civilnu zaštitu i vatrogastvo, Vlada je donijela Odluku o utvrđivanju Procjene ugroženosti od požara u Hercegovačko-neretvanskoj županiji, što je temelj za izradu Plana zaštite od požara koji će biti upućen na usvajanje Skupštini HNŽ.

Nastavljajući aktivnosti na pronalaženju odgovarajućeg smještaja županijskih tijela i organa županijske uprave, s ciljem smanjenja troškova i učinkovitijeg rada županijske uprave, Vlada je razmotrila Informaciju o problematici smještaja i usvojila Zaključak kojim je zadužila međuresornu radnu skupinu da u roku od trideset dana ispita tržište, odnosno objavi javni poziv za pribavljanje ponuda za nabavu poslovnog prostora.

Također, Vlada je na današnjoj sjednici nastavila aktivnosti s ciljem rješavanja problema u svezi s pravosnažnim sudskim presudama, koje značajno opterećuju Proračun i dovode u pitanje financijsku stabilnost Županije. Temeljem  Zaključka s prethodne sjednice, Županijsko javno pravobraniteljstvo iznijelo je prijedlog Odluke o uvjetima i postupku za sporazumno rješavanje potraživanja pravnih i fizičkih osoba iz Proračuna HNŽ, koji će biti upućen Skupštini na davanje suglasnosti.

Razmatrajući dodjele koncesija za eksploatiranje mineralnih sirovina, Vlada je zadužila Ministarstvo gospodarstva da sačini Informaciju o nelegalnom eksploatiranju tih sirovina na području HNŽ.

Iz resora Ministarstva graditeljstva i prostornog uređenja, Vlada je usvojila Odluku o imenovanju Savjetodavne radne skupine za izradu Prostornog plana HNŽ čija je zadaća koordiniranje aktivnosti na izradi Prostornog plana i postavljanje razvojne projekcije Prostornog plana HNŽ.

Podijelite svoje mišljenje sa nama i ostavite komentar