Asfaltiranje dijela puta na Gmićima

Na temelju Memoranduma o razumjevanju kojeg su dana 05. 12. 2012. godine sklopili Općina Prozor – Rama i Ured za kordinaciju projekata pri Federalnom Ministarstvu poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva (PCU) i Sporazuma o realizaciji projekta poboljšanja životnih uvjeta na selu, potpisanog 17. 02. 2014. godine između općine Prozor-Rama i Fondacije za održivi razvoj "Odraz" otpočele su aktivnositi na Rekonstrukciji seoskog puta Prozor – Gmići – Magistrala, (dionica Anići -Kudići u dužini od 1197 m).
 
Radove izvodi firma Livnoputovi d.o.o. Livno.

Vrijednost Ugovorenih radova iznosi 179.790,54 KM. Plaćanje se vrši u omjeru 70 % „Odraz", a 30% općina Prozor-Rama.

Općina je također bila dužna izraditi projektnu dokumentaciju, kao i njenu reviziju, te plaćanje usluga Stručnog nadzora na navedenim radovima.

Odlična suradnja između Općine Prozor-Rama i „Odraza" odražava se i u tome što su još tri projekta u sklopu ovog programa Općini Prozor-Rama odobrena. Za dva projekta već su urađene projektne dokumentacije i njihove revizije, te su u pripremi za objavu natječaja. Radi se o slijedećim projektima, koji će biti realizirani u ovoj godini:

Put Gavranovica-Perići u dužini L=1360,0 m'
Putz Krančićko polje – Donja Vast u dužini L=1120,0 m'

 

Podijelite svoje mišljenje sa nama i ostavite komentar