Asfaltiranje dijela puta na Gmićima

Asfaltiranje dijela puta na Gmićima

Na temelju Memoranduma o razumjevanju kojeg su dana 05. 12. 2012. godine sklopili Općina Prozor – Rama…

Pročitajte više