Autoceste FBiH imaju više uposlenika od zemalja EU s izgrađenim autocestama

Autoceste FBiH imaju više uposlenika od zemalja EU s izgrađenim autocestama

Javno poduzeće Autoceste Federacije dobilo je negativno mišljenje Ureda za reviziju institucija u FBiH u financijskom izvješću o tom poduzeću za 2020. Glavne zamjerke su dane na prekomjerno zapošljavanje bez potpunog poštivanja procedura i zakona, osobito na blagajnama autoceste koja nije završena. Istaknuto je da odnos ukupnog broja zaposlenih i izgrađene te u promet puštene autoceste iznosi 5,1 zaposlenih po kilometru autoceste (465 zaposlenih u odnosu na 91 km autoputa), dok prosjek europskih operatora autocesta iznosi 2,2 zaposlena po kilometru autoceste.

Kako se navodi u pojašnjenju revizora, ‘iskazani poslovni prihodi u iznosu od 186.695.180 maraka precijenjeni su za 154.941.293 maraka jer predstavljaju javni prihod (trošarina na gorivo) koji ne ispunjava uvjete za priznavanje u poslovne prihode sukladno Međunarodnom standardu financijskog izvještavanja 15 – Prihodi od ugovora s kupcima. Zbog navedenog, nisu mogli potvrditi iskazani financijski rezultat u iznosu od 131.676.282 maraka’.

Ne možemo utvrditi djelotvornost

Kada je u pitanju ‘revizija usklađenosti’, JP Autoceste FBiH dobilo je ‘mišljenje s rezervom’.

– Ne možemo potvrditi djelotvornost realizacije projekata jer nisu aktivirani i stavljeni u uporabu sukladno Planu aktivnosti na izgradnji autocesta i brzih cesta za 2020. Za završenu dionicu Zenica jug – Zenica sjever u iznosu od 484.705.059 maraka nije osigurana uporabna dozvola sukladno Zakonu o prostornom planiranju. Nadalje, za istu dionicu te za dionicu Svilaj – Odžak, izvršeno je povećanje prvobitno potpisanih ugovora za građenje za ukupno 42.357.128 eura. Obzirom da kreditna sredstva nisu realizirana sukladno Planu poslovanja i Planu aktivnosti na izgradnji autocesta i brzih cesta za 2020., Društvu je obračunata pristojba za nepovučena sredstva u visini od 3.178.213 maraka za tri ugovora potpisana s EBRD-om, navode revizori te ističu kako ‘nisu ispoštovane ni odredbe potpisanog ugovora za nabavu dva vatrogasna vozila, vrijedna 1.796.800 maraka’. U svome izvješću, revizori, također, konstatiraju kako tenderska dokumentacija za pojedine postupke nije sačinjena sukladno čl. 53. Zakona o javnim nabavama a u cilju jednakog tretmana i nediskriminacije potencijalnih ponuđača.

Previše uposlenika

Revizori institucija u FBiH naglašavaju i kako ‘Društvo ne vrši analizu opravdanosti zapošljavanja, poglavito zaposlenika na naplatnim mjestima, niti analizu troška/koristi uvođenja elektronskog sustava naplate u cilju smanjivanja rastućih troškova poslovanja’.

– Prijam u radni odnos nije vršen sukladno Zakonu o radu, čl. 20.a), koji nalaže obvezno provođenje postupka javnog oglašavanja, te je Društvo tijekom 2020. primjenjivalo izuzeća sukladno Uredbi o postupku prijama u radni odnos u javnom sektoru u FBiH. Također, izvršeno je zapošljavanje blagajnika za naplatno mjesto Zenica sjever, koje do kraja 2020. nije pušteno u rad, te su zaposlenici raspoređeni na druga naplatna mjesta. Za 91 kilometar autoceste je, zaključno s 31. prosincem 2020., zaposleno 120 blagajnika i 40 vođa smjene, za koje ukupan godišnji trošak iznosi 3.744.000 maraka bruto. Odnos ukupnog broja zaposlenih i izgrađene i puštene u promet autoceste iznosi 5,1 zaposlenih po kilometru autoceste, što je znatno iznad prosjeka europskih operatora autocesta, ukazuju revizori. U podrobnom se obrazloženju navodi kako ‘prosječan trošak po blagajniku iznosi 1.250 maraka neto (1.800 maraka bruto), što znači da se na godišnjoj razini izdvaja 1.800.000 maraka neto (2.592.000 maraka godišnje bruto)’. Nadalje, ukupni trošak za 2020. za 160 zaposlenih na blagajnama autoputa (blagajnici i vođe smjene) iznosio je 2.568.000 maraka neto (3.744.000 maraka bruto).

– Ističemo činjenicu da je sistematizacijom predviđeno ukupno 250 radnih mjesta (blagajnici i vođe smjene), a već ih je popunjeno 160 (dok dužina cijelog koridora V-c iznosi 273 km), navode revizori te iznose podatak kako ‘odnos ukupnog broja zaposlenih i izgrađene i puštene u promet autoceste iznosi 5,1 zaposlenih po kilometru autoceste (465 zaposlenih u odnosu na 91 km autoputa), dok prosjek europskih operatora autocesta iznosi 2,2 zaposlena po kilometru autoceste. Odnos sistematiziranih radnih mjesta i ukupne dionice Koridora Vc je 4,37 zaposlenih po kilometru autoceste (sistematizirana 1.194 radna mjesta, a ukupna dionica 273 km)’.

Oznake

Podijelite svoje mišljenje sa nama i ostavite komentar