BiH nije provela preporuke Vijeća Europe u borbi protiv korupcije

BiH nije provela preporuke Vijeća Europe u borbi protiv korupcije

Bosna i Hercegovina nije u potpunosti provela preporuke Grupe država u borbi protiv korupcije Vijeća Europe (GRECO) u prevenciji korupcije u odnosu na parlamentarne zastupnike, suce i tužioce, pokazuje Godišnji izvještaj ovog tijela.

Prema podacima iz 2020. godine, kada je usvojen posljednji izvještaj o usklađenosti za BiH, djelomično je provedeno 69,6 posto od 23 preporuke koje je GRECO predložio, dok 30,4 posto preporuka nije provedeno, navodi se u Godišnjem izvještaju GRECO-a.

Nijedna od preporuka nije u potpunosti provedena, navodi se u prikazanim statističkim podacima

Prema njima, od 23 preporuke ukupno, sedam se odnosilo na članove parlamenta, dok se po osam odnosilo na suce i tužitelje. Prema pojedinačnim podacima, članovi parlamenta djelomično su realizirali više od 85 posto preporuka, dok su suci i tužitelji djelomično realizirali 62,5 posto preporuka. Prema ranijem izvještaju četvrtog kruga evaluacije koji je dio Drugog izvještaja o usklađenosti BiH, država nije provela nijednu od 15 preporuka na zadovoljavajući način, pri čemu je ocijenjeno da je nivo usklađenosti s preporukama ”globalno nezadovoljavajući”.

Potpuno neprovedene preporuke su se odnosile na pravosudni sistem prema kojima je trebalo ojačati ulogu Visokog sudskog i tužiteljskog vijeća (VSTV) u zaštiti nositelja pravosudnih funkcija u sudovima i tužiteljstvima od neprimjerenih utjecaja, usvojiti izmjene i dopune Zakona o VSTV-u, te provesti proračunsku i kadrovsku analizu u odnosu na zaostale predmete.

Peti krug evaluacije koji je u tijeku, posvećen je prevenciji korupcije i promicanju integriteta u vlasti i agencijama za provedbu zakona

”Tijela za provedbu zakona su kamen temeljac u borbi protiv korupcije i njihov integritet je nužan”, navodi se u Izvještaju, te dodaje da iskustvo pokazuje da specifični čimbenici koji se odnose na rad ovih tijela zahtijevaju posebnu pažnju. Većina država, prema Izvještaju, postigla je napredak u izradi novih Kodeksa ponašanja za članove parlamenta i u pripremi su izrade zakona vezanih za sukob interesa i financijske izvještaje.

”Uz ograničene iznimke, GRECO je primijetio da većina predloženih zakona još nije usvojena i da praktične mjere potrebne za njihovu provedbu još uvijek nisu u potpunosti operativne. Neke države članice navele su da su razvoj takvih zakonodavnih i institucionalnih promjena otežale posebne okolnosti, ponajviše pandemija COVID-19”, navedeno je.

Prijedlog zakona o sprečavanju sukoba interesa u institucijama BiH i Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o Visokom sudskom i tužiteljskom vijeću BiH ranije nisu usvojeni u parlamentu, o čemu je Balkanska istraživačka mreža Bosne i Hercegovine (BIRN BiH) pisala. Prema izvještaju GRECO-a, države članice postigle su napredak u odnosu na preporuke koje se odnose na pravosudnu zajednicu, a tiču se objava financijskih izvještaja, te sukoba interesa.

Preporukama ovog tijela, potrebno je povećati transparentnost i odgovornost institucija

”Povjerenje javnosti je u nekim slučajevima u posljednje vrijeme testirano do krajnjih granica jer se korupcijski skandali redovito pojavljuju u medijima. Javnost ima pravo znati tko utječe na političke odluke. Pristup ovoj vrsti informacija trebao bi biti jednostavan i brz. Vlade bi trebale usvojiti detaljna pravila za sprečavanje rizika od korupcije”, kazao je predsjednik GRECO-a, Marin Mrčela.

Podijelite svoje mišljenje sa nama i ostavite komentar