BIRO KRCAT: Broj nezaposlenih u padu, bez posla “samo” 384.209 osoba

BIRO KRCAT: Broj nezaposlenih u padu, bez posla “samo” 384.209 osoba

Prema podacima 30. rujna na evidencijama zavoda i službi zapošljavanja u BiH nalazilo se čak 384.209 osoba.
U odnosu na kolovoz broj nezaposlenih osoba je manji za 8.342 osobe ili 2,13%. Od ukupnog broja osoba koje traže zaposlenje, 220.949 ili 57,51% su žene, a u odnosu na isti period prošle godine nezaposlenost u BiH je manja za 33.750 osoba ili 8,08%. Nezaposlenost se smanjila u Federaciji BiH za 6.623 osobe (2,12%), u Republici Srpskoj za 1.673 osobe (2,26%) i u Brčko distriktu BiH za 46 osoba (0,7%).
U rujnu je brisano ukupno 26.201 osoba sa evidencija službi zapošljavanja, od čega je 14.047 žena. Od ovog broja zaposleno je 13.709 osoba, od čega 8.413 žena. Istovremeno je za 9.128 osoba prestao radni odnos, od čega 4.533 žene. Poslodavci su u ovom periodu prijavili potrebe za zapošljavanjem 3.197 novih radnika. Prema podacima Agencije za statistiku BiH, u kolovozu 2021. godine, broj zaposlenih osoba u BiH iznosio je 818.459, a od toga je 354.360 žena.
U odnosu na srpanj 2021. godine broj zaposlenih osoba se smanjio za 0,2%, a broj zaposlenih žena se također smanjio za 0,2%. Stopa registrirane nezaposlenosti za kolovoz 2021. godine iznosila je 32,4% i u odnosu na srpanj 2021. godine smanjila se za 0,1 postotni poen.

Podijelite svoje mišljenje sa nama i ostavite komentar