Borba za jedinstveno lovište pred Ustavnim sudom F BiH

Borba za jedinstveno lovište pred Ustavnim sudom F BiH

U srijedu, 17. rujna 2014. Ustavni sud Federacije Bosne i Hercegovine održao je Javnu raspravu po Zahtjevu Općine Prozor – Rama za zaštitu prava na lokalnu samoupravu u svezi sa člankom 3. točka 5. i 6. Odluke Skupštine Hercegovačko – neretvanske županije / kantona o osnivanju lovišta u HNŽ/K.

Podsjećamo da je  dana 19.11.2013. Skupština HNŽ/K usvojila Odluku o osnivanju lovišta kojom je prostor općine Prozor – Rama podijeljen na dva dijela – lovište „Prozor – Rama“ i lovište „Gorača“. Ovakvu podjelu predložio je Klub Bošnjaka u HNŽ/K-u, a podržalo Ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva HNŽ/K (Ministar Donko Jović), odnosno Vlada HNŽ/K (Predsjednik Vlade Denis Lasić), iako je u svoj dosadašnjoj povijesti prostor ove općine bio jedno jedinstveno lovište.
Osnova za osporavanje navedene Odluke o podjeli lovišta, kako ju je zamislio Ministar Donko Jović i njegova ekipa glasača u Skupštini HNŽ/K bila je puna nelogičnosti i  teško bi bila provediva.

Tako je površina dva zamišljena lovišta bila 532, 64 km četvorna, iako je površina cijele općine 477, 37 četvornih kilometara.
Drsko preuzimanje prava na lokalnu samoupravu vidljivo je po činjenicu da je u  lovište „Gorača“,  na inicijativu Kluba Bošnjaka, uključena naselja Uzdol, Pajići, Ivanci, Gračanica (dio), Gračac (dio), Ustrama, Kućani, Hudusko.
Sve navedeno bilo je uporište Općinskog načelnika  dr. Joze Ivančevića i Općinske pravobraniteljice  za traženje zaštite prava na lokalnu samoupravu pred Ustavnim sudom F BiH.

„Na Javnoj raspravi pred Ustavnim sudom  F BiH jasno smo rekli da nitko, pa ni Hercegovačko neretvanska županija, nemaju pravo kršiti principe Europske povelje o lokalnoj samoupravi i cijelog niza domaćih zakona. Međutim, predstavnici Županije koji su sudjelovali u raspravi  nisu odustajali od svog prijedloga za podjelu Općine na dva lovišta“, prenio nam je svoje dojmove načelnik Ivančević.

„Sada vidim da sam bio u pravu kad sam Donki Joviću poručio neka slobodno dijeli lovište u Čapljini i u svom selu, a da odmakne prste od Rame. Žalosno je  da osobe koje su to sve skrivile nimalo se ne stide svojih propusta, već su se usudili doći i na Uzdol, na obljetnicu žrtava Uzdola pobijenih od strane Armije BiH, a sve uz pomoć naših ramskih šutljivaca. I ova rasprava pred Ustavnim sudom je  dokaz da se ramski interesi moraju utvrđivati u Rami, a ne u Mostaru, kako to neki podanički provode, “ dodao je Načelnik Ivančević.

Podijelite svoje mišljenje sa nama i ostavite komentar