Centar za prevenciju, rehabilitaciju i edukaciju općine Prozor-Rama u 2022. godini je imao na evidenciji 58 korisnika s različitim vrstama invaliditeta

Centar za prevenciju, rehabilitaciju i edukaciju općine Prozor-Rama u 2022. godini je imao na evidenciji 58 korisnika s različitim vrstama invaliditeta

Osnivač Javne ustanove Centar za prevenciju, rehabilitaciju i edukaciju općine Prozor-Rama je Općinsko vijeće Prozor-Rama. Nadležno je Ministarstvo zdravstva, rada i socijalne skrbi HNŽ-a. Ravnateljica je Ružica Bošnjak-Šudić, dipl. socijalni radnik.

Djelatnost Centra je prema Odluci o klasifikaciji djelatnosti Bosne i Hercegovine obrazovanje i poučavanje, ostale djelatnosti zdravstvene zaštite, djelatnosti socijalne zaštite bez smještaja za starije osobe i osobe sa invaliditetom, djelatnosti dnevne brige o djeci, ostale djelatnosti socijalne zaštite bez smještaja.

Korisnici, djelatnici i volonteri Centra

Na evidenciji Centra trenutno je 58 osoba s različitim vrstama invaliditeta (osobe s oštećenjem sluha i govora, osobe sa intelektualnim teškoćama, osobe s dijabetesom, osobe sa cerebralnom paralizom, osobe s Down sindromom, osobe s višestrukim teškoćama i dr.)

U Centru je, u stalnom radnom odnosu, sedam djelatnika: dipl. socijalni radnik (ravnatelj), pravnik, mag.pedagogije, mag.edukacijske rehabilitacije, nastavnik razredne nastave, dipl.žurnalist/dipl.pravnik i pomoćni radnik za aktivnosti.

Od 5.8. 2022. godine na razdoblje od godinu dana, zaposlen je mag. logoped koji obavlja pripravnički staž.

Na kraju svibnja 2022. godine je istekao radni odnos na određeno vrijeme (12 mjeseci) za dvije osobe s invaliditetom ( korisnici Centra sa 100% invaliditeta i tuđom njegom i pomoći) , koje su bile zaposlene dodjelom novčanog stimulansa od Fonda za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba s invaliditetom FBIH (Javni poziv za dodjelu novčanog stimulansa je objavljen u ožujku 2021. godine).

Zapošljavanje je sufinancirala općina Prozor-Rama osiguranjem sredstava za naknadu za topli obrok i razliku plaća po Uredbi Vlade FBIH o metodologiji izračuna i usklađivanja najniže plaće ( razdoblje I-V 2022. godine).

Uz podršku djelatnika Centra obavljali su poslove čišćenja prostorija i uređenja dvorišta

Centar je aplicirao na Javni poziv Fonda za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba sa invaliditetom ( VIII/2022.) za novo zapošljavanje jedne osobe sa invaliditetom. Fond je odobrio novčani stimulans za zapošljavanje jedne osobe s invaliditetom na određeno vrijeme, na razdoblje od godinu dana ( 9.11. 2022.-8.11. 2023.)

Volonteri su angažirani na osnovu Ugovora o volontiranju između volontera i Općine Prozor-Rama:

 • bacc.log.
Stručnu praksu je, na vlastiti zahtjev, u Centru obavilo 5 osoba:
 • studentica IV godine Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Mostaru, studij logopedija
 • studentica Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Mostaru — II godina socijalnog rada
 • studentica V godine Fakulteta za edukacijsku rehabilitaciju Sveučilišta u Mostaru
 • magistrica glazbene kulture i teorije (polaganje stručnog ispita).
Aktivnosti Centra

Poludnevni boravak za djecu s teškoćama u razvoju školske dobi:

 • Individualni i grupni tretmani s djecom s teškoćama u razvoju (5 korisnika), utorkom i četvrtkom od 10:00 do 14:00 sati, jer ostalim danima djeca putuju u škole u Mostar
 • Za djecu je osiguran ručak/catering , slatkiši i osvježenje
 • Inkluzivne radionice su organizirane u suradnji s djecom iz produženog boravka

Rad sa djecom predškolske i školske dobi koja nisu korisnici Centra:

 • Logopedski tretmani — uključeno 32 djece urednog razvoja sa određenim teškoćama komunikacije, jezika i govora, djeca sa specifičnim teškoćama učenja, djeca sa disleksijom, disgrafijom, diskalkulijom i drugi.
 • Edukacijsko-rehabilitacijski tretmani — uključeno 13 djece urednog razvoja s teškoćama na polju grube, fine i/ili grafomotorike; senzorike, socio-emocionalnim teškoćama; teškoćama percepcije i orijentacije; pažnje; komunikacije; teškoćama učenja i drugim specifičnim teškoćama.
Produženi boravak za djecu od I do IV razreda Osnovne škole:
 • II polugodište 2021/2022. školske godine ( 24 djece),
 • I polugodište školske 2022./2023. godine ( 32 djece),
 • prijevoz djece od škole do Centra je organiziran u suradnji sa Javnim prijevozom d.o.o. i Općinom,
 • rad sa djecom: pomoć u pisanju zadaće, inkluzivne radionice, edukativno-kreativne radionice, posjeta ustanovama, slobodne aktivnosti.
Projektne aktivnosti

Javna ustanova, Centar za prevenciju, rehabilitaciju i edukaciju općine Prozor-Rama je u izvještajnom periodu aplicirala najavne natječaje:

 1. BH Telecom „ Opremanje logopedskog kabineta suvremenom tehničkom opremom„ odobren
 2. Projekt — novčani stimulans za novo upošljavanje – Fond za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba sa invaliditetom ( 2022.) — zapošljavanje 1 osobe sa invaliditetom na period od 1 godine. — projekt u fazi realizacije
Suradnja sa drugim subjektima u lokalnoj zajednici
 • Suradnja sa Udrugom roditelja djece s posebnim potrebama „ Djeca nade” Prozor-Rama u projektu „Pogledajte, mi to možemo”, sudjelovanje djelatnika Centra na radionicama.
 • Suradnja sa O.Š: „ Ivan Mažuranić” Gračac- PO Ustirama ( obilježavanje Dana osoba s DOWN sindromom — zajednička aktivnost Centra i škole u odjeljenju koje pohađa dijete s Down sindromom)
 • Posjeta Gradskoj knjižnici u povodu Mjeseca knjige ( X mjesec) — inkluzivne radionice koju su organizirale djelatnice knjižnice

Javna ustanova ima svoju Facebook stranicu na kojoj se prezentiraju mjesečne aktivnosti u Centru. Informacije su dijelili ramski portali.

Podijelite svoje mišljenje sa nama i ostavite komentar

Marketing