CENTAR ZA SOCIJALNI RAD: Primjena Zakona o materijalnoj podršci obiteljima s djecom u Federaciji BiH počinje od 10. listopada  2022.

CENTAR ZA SOCIJALNI RAD: Primjena Zakona o materijalnoj podršci obiteljima s djecom u Federaciji BiH počinje od 10. listopada 2022.

Centar za socijalni rad Prozor-Rama obavještava javnost da je objavljen Zakon o materijalnoj podršci obiteljima s djecom u Federaciji Bosne i Hercegovine. Zakon se u Prozor-Rami odnosi na nešto više od 500 korisnika. 

Primjena Zakona počinje od  10. listopada 2022. godine

Najveća izmjena Zakona koji u listopadu stupa na snagu je, da će se iznosi pomoći obiteljima, u vidu dječjeg doplatka, uplaćivati na račun djeteta.

Zakon utvrđuje osnovna materijalna prava za podršku obiteljima s djecom. Prava koja ostvaruje obitelj s djecom su:

a) Dječji dodatak

b) Novčana pomoć nezaposlenoj porodilji.

Pravo na dohodak može ostvariti dijete do 18. godine, ukoliko ukupni mjesečni prihodi po članu zajedničkog kućanstva ne prelaze  40% najniže plaće u FBiH (217,20 KM po članu).

Visina dječjeg doplatka iznosi 19% najniže plaće u FBiH (103,17 KM).

Prvo se priznanje na maksimalno 12 mjeseci od dana podnošenja Zahtjeva. Za nastavak prava roditelj je dužan u mjesecu prije isteka prava obnoviti zahtjev i dokumentaciju.

O navedenim pravima odlučuje Centar za socijalni rad.

Potrebna dokumentacija
  1. Izvod iz matične knjige rođenih (za dijete)
  2. Uvjerenje o državljanstvu (za dijete)
  3. Kućna lista
  4. Dokaz o prebivalištu za sve članove s kućne liste (Napomena: Svi članovi s kućne liste moraju biti prijavljeni na istoj adresi!)
  5. Ugovor s bankom ili potvrda o tekućem računu (Napomena: Svako dijete za koje se podnosi Zahtjev mora imati otvoren račun na svoje ime!)

Za otvaranje računa na ime djeteta potrebna je osobna iskaznica i uvjerenje o prebivalištu za roditelja, a za dijete rodni list i uvjerenje o prebivalištu. 

Centar ovim putem koristi priliku obavijestiti porodilje koje nisu u radnom odnosu, a čije dijete nije navršilo jednu godinu, da će moći ostvariti pravo na novčanu pomoć neuposlenoj porodilji. Više informacija bit će moguće dobiti u Centru nakon 10. listopada.

Svu ostalu dokumentaciju pribavlja Centar službenim putom.

Centar će zaprimati zahtjeve svakim radnim danom u terminu od 9 do 13 sati

Javna ustanova Centar za socijalni rad Prozor-Rama obavještava zainteresirane građane da se za sve informacije o uvjetima za ostvarivanje prava kao i o potrebnoj dokumentaciji koju je potrebnoj priložiti uz zahtjev za ostvarivanje prava mogu  obratiti u prostorijama Centra za socijalni rad Prozor-Rama, u staroj zgradi Općine, svakim radnim danom u terminu od 9 do 13 sati.

Cjelokupan tekst Zakona pročitajte u nastavku:
Zakon o materijalnoj podrsci obiteljima s djecom

Podijelite svoje mišljenje sa nama i ostavite komentar

Marketing