DEMANTI: Lagerov dopis je prepun netočnih i zlonamjernih navoda

DEMANTI: Lagerov dopis je prepun netočnih i zlonamjernih navoda

Povodom objavljenog teksta na Ramskom Vjesniku, dana 8. travnja 2021. godine, pod naslovom “Lager demantira tvrdnje o tome da je isporučivao robu s greškom”, u nastavku donosimo demanti direktora tvrtke Paloč d.o.o. na isti:

Poštovani,

obraćamo Vam se povodom članka objavljenog dana 07.04.2021. godine, pod naslovom “Lager demantira tvrdnje o tome da je isporučivao robu s greškom”, uz molbu da, u skladu sa Kodeksom za štampu i online medije Vijeća za štampu u BiH, objavite naš demant.
U navedenom članku, koji praktično predstavlja citat dopisa društva Lager d.o.o. Posušje, iznesen je čitav niz netočnih i zlonamjernih navoda, kojim se diskreditira društvo Paloč d.o.o. Gornji Vakuf – Uskoplje, a javnost dovodi u zabludu. Međutim, naš cilj nije da vodimo javnu polemiku sa društvom Lager d.o.o. Posušje ili njegovim osnivačem, gosp. Bašić Milenkom, o kojima je dovoljno već rečeno u brojnim parničnim i krivičnim postupcima koji se vode protiv njih.
Umjesto toga, ovim putem samo želimo istaknuti da je u parničnom postupku koji se vode pred Općinskim sudom u Sarajevu, po našoj tužbi, vještačenjem nesumnjivo utvrđeno da je društvo Lager d.o.o. Posušje isporučilo polovnu i prepravljenu radnu mašinu kao novu, čime je pričinjena materijalna šteta našem društvu, kao korisniku leasinga. Važno je istaći da je ovakvim postupanjem pričinjena šteta i UniCredit Bank d.d. Mostar, kao pravnom sljedniku UniCredit Leasing d.o.o. Sarajevo i vlasniku polovne radne mašine, koju je platila kao novu.
Obzirom na navedeno, pozdravljamo izjavu gosp. Bašića da će “kao legalisti poštivati i odluke sudova” te se nadamo da će postupiti u skladu sa njom kada za to dođe vrijeme i time izbjeći troškove prinudnog izvršenja.
S poštovanjem,
Anto Zeko
direktor, Paloč d.o.o. Gornji Vakuf – Uskoplje
DEMANT Paloč d.o.o.

Podijelite svoje mišljenje sa nama i ostavite komentar