Dokumentirana svjedočanstva o župi Rama 1742., 1768. i 1813. godine – II. dio

Dokumentirana svjedočanstva o župi Rama 1742., 1768. i 1813. godine – II. dio

Biskup Pavo Dragićević podijelio je sakrament pričesti i krizme slijedećim osobama:

Dana 13. studenoga 1741. godine pred domom Stjepana Martinovića (Martinovich) u selu Trišćani, poslije svete mise krizmani su:

Krizmanik                                                       Kum/a

Jakov Martinović (Martinovich)                    vlč. Andrija Čavlinović (Chianlinovich) , svjetovni svećenik

Uršula Martinović (Martinovich)                   Kata Martinović (Martinovich)

Pavlija Martinović (Martinovich)                  Kata Raičević (Raicevich) iz Sovića

Ivan Martinović (Martinovich)                      Ivan Martinović (Martinovich)

Ivanica Martinović (Martinovich)                 Kata Martinović (Martinovich)

Ružica Martinović (Martinovich)                  Manda Stipanović (Stipanovich) iz Doljana

Marko Martinović (Martinovich)                   Andrija Martinović (Martinovich)

Petar Stuparević (Stuparevich) iz Doljana     Petar Stuparević (Stuparevich)

Anđelija Martinović (Martinovich)               Anđelija Stipanović (Stipanovich) iz Doljana

Uršula Martinović (Martinovich)                   Manda Martinović (Martinovich)

Dana 14. studenoga 1741. godine u istom selu, kod istoga Stjepana, Pres(vijetli) i Preuz(višeni) G(ospodin) slavio je svetu misu

Ovdje oltar čitav (prenosni je), osim svetog kamena, misala, planete (paramente), i korporala, sve naime kao staro, oštećeno, poderano, i izgubilo posvetu, zabranio da se koristiti za svetu misu, i pismeno je naredio, da se više ne koristi.

Dana 15. studenoga 1741. godine u selu Orašac, pred kućom Andrije Ramljaka (Ramgliak) poslije svete mise krizmani su:

Krizmanik                                                       Kum/a

Kata Ramljak (Ramgliak)                              Anđelija Malekinović (Malekinovich)

Jela Ramljak (Ramgliak)                                ista

Ana Malekinović (Malekinovich)                  Ana Ramljak (Ramgliak)

Božo Malekinović (Malekinovich)                Nikola Ramljak (Ramgliak)

Marko Malekinović (Malekinovich)              Nikola Ramljak (Ramgliak)

Ružica Ramljak (Ramgliak)                           Lucija Ramljak (Ramgliak)

Manda Bulaić (Bulaich)                                 ista

Toma Bulaić (Bulaich)                                   Matija Ramljak (Ramgliak)

Manda Bulaić (Bulaich)                                 Manda Ramljak (Ramgliak)

Dana 17. studenoga 1741. godine u selu Ploča, pred kućom Petra Ivanovića (Ivanovich), poslije mise, krizmani su:

Krizmanik:                                                     Kum/a

Anton Ivanović (Ivanovich)                           vlč. Andrija Čavlinović (Chiavlinovich),

svjetovni svećenik

Nikola Ivanović (Ivanovich)                          isti

Ivan Ivanović (Ivanovich)                              Jozip Kulierević (Culierevich) iz Fojnice

Jela Ivanković (Ivankovich)                           Ivana Ivanović (Ivanovich)

Kata Stipić (Stipich)                                       Jela Franković (Frankovich)

Grga Gabrićević (Gabrichevich)                    Marko Pranković (Prancovich)

Kata Kuraić (Curaich)                        Manda Ivanović (Ivanovich)

Ilija Uložniković (Ulosnikovich)                   Petar Ivanović (Ivanovich)

Stipan Uložniković (Uloxnikovich)               isti

Jela Gabrićević (Gabrichevich)                      Ružica Gabrićević (Gabrichevich)

Jela Vidović (Vidovich)                                 Dominika Stipić (Stipich)

Stipan Kuraić (Curaich)                                 Toma Filipović (Philippovich)

Stipan Bartulović (Bartulovich)                     Ivan Kuraić (Curaich)

Matija Bartulović (Bartulovich)                     isti

Jela Bartulović (Bartulovich)                         Maria Braianović (Braianovich)

Ružica Ivanović (Ivanovich)                          Ivana Kuraić (Curaich)

Pavao Filipović (Philippovich)                      Petar Ivanović (Ivanovich)

Lucia Filipović (Philippovich)                       Jela Pranković (Prankovich)

Ivana Filipović (Philippovich)                       Ivana Ivanović (Ivanovich)

Ružica Filipović (Philippovich)                     Kata Milinković (Milinkovich)

Pavao Ivanović (Ivanovich)                           Stipan Stipić (Stipich)

Ivan Grubišić (Grubissich)                             vlč. o. Andrija Čavlinović, svjetovni svećenik

Grga Grubišić (Grubissich)                            Jozip Kulierević (Culierevich) iz Fojnice

Manda Grubišić (Grubissich)                         Ivan Kuraić (Curaich)

Filip Filipović (Philippovich)                        Ilija Ivanović (Ivanovich)

Dana 19. studenoga 1741. godine na jednom brdu, pod vedrim nebom, na 27. nedjelju poslije Duhova, nakon slavlja mise, održavši prije propovijed, krizmani su slijedeći:

Krizmanik:                                                     Kum/a

Marko Marianović (Marianovich),                Petar Ivanović (Ivanovich)

iz Kovačeva Polja

Mijo Kuraić (Curaich)                                    isti

Jure Tučić (Tuçich)                                        Jozip Bikić (Bichich)

Manda Milišić (Milisich)                               Kata Milišić (Milisich)

Barbara Kopačević (Kopacevich)                  Jela Ivanović (Ivanovich)

Ana Kopačević (Kopacevich)            ista

Ana Milišić (Milisich)                                   Kata Milišić (Milisich)

Ivana Kopačević (Copacevich)                      Jela Pranković (Prankovich)

Marta Kopačević (Copacevich)                     ista

Ivana Nikolić (Nikolich)                                Grga Filipović (Philippovich)

Anđelia Nikolić (Nikolich)                            Ana Nikolić (Nikolich)

Ružica Miačević (Miacevich)            Ružica Tučić (Tuçich)

Lucia Kuraić (Curaich)                                  Lucija Stipanović (Stipanovich)

Dominika Kuraić (Curaich)                           ista

Nikola Stipić (Stipich)                                   Matija Čavlinović (Chiavlinovich)

Mijo Šunjić (Sugnich)                        isti

Kata Kopačević (Copacevich)                       Marija Filipović (Philippovich)

Suzana Nikolić (Nikolich)                             ista

Matija Bikić (Bichich)                                   Gabrijel Gabrićević (Gabrichevich)

Lucija Šuljević (Suglievich)                          Petruša Stuparević (Stuparevich)

Ilija Šuljević (Suglievich)                              Jakov Petrović (Petrovich)

Ivan Bikić (Bikich)                                         Matija Pavić (Pavich)

Grga Pranković (Prankovich)                         Toma Grubišić (Grubissich)

Nikola Milišić (Milissich)                              Ilija Petrović (Petrovich)

Klara Čavlinović (Chiavlinovich)                  Petruša Šunjić (Sugnich)

Tadija Grubišić (Grubissich)                          Matija Milišić (Milisich)

Pavao Bulaić (Bulaich)                                  isti

Cvita Raičević (Raiçevich)                            Ivana Raičević (Raicevich)

Kata Raičević (Raicevich)                             Marta Miačević (Miacevich)

Marija Raičević (Raicevich)                          Ivana Raičević (Raicevich)

Anđelija Raičević (Raicevich)                       Jela Ivanović (Iuanovich)

Marija Raičević (Raicevich)                          Lucija Raičević (Raicevich)

Ana Bilić (Bichich)                                        Jela Pavić (Pavich)

Jure Šuljević (Suglievich)                              Luka Kuraić (Curaich)

Kata Filipović (Philippovich)                        Petruša Čavlinović (Chiavlinovich)

Petar Šuljević (Suglevich), 50 god.                Jakov Uložniković (Uloxnikovich)

Marko Miačević (Miacevich)                        Matija Milišić (Milissich)

Nikola Prankovich (Prankovich)                    Stipan Milišić (Milissich)

Mijo Miačević (Miacevich)                           Stipan Martinović iz Trišćana

Ana Filipović (Philippovich)                         Lucija Grubišić (Grubissich)

Pavao Raičević (Raicevich)                           Luka Ivanović (Ivanovich)

Stipan Kopačević (Copacevich)                     isti

Nikola Miačević (Miacevich)            Petar Miačević (Miacevich)

Jela Raičević (Raicevich)                               Petruša Čavlinović (Chiavlinovich)

Lucija Bikić (Bichich)                                    Ružica Tučić (Tuçich)

Lucija Milišić (Milissich)                              Manda Stipanović (Stipanovich)

Ivan Bubalović (Bubalovich)                         Mijo Pranković (Prankovich)

Petruša Miačević (Miacevich)                       Ana Miačević (Miacevich)

Marija Milišić (Milissich)                              Kata Milišić (Milissich)

Petar Ivanović (Ivanovich)                             Ivan Miačević (Miacevich)

Ana Kuraić (Curaich)                                     Jela Bulaić (Bulaich)

Ružica Čavlinović (Chiavlinovich)               Doma Raičević (Raicevich)

Barbara iz Jaklića                                           Jela Milišić (Milissich)

Pavao Nikolić (Nikolich) iz Proslapa Ivan Stipić (Stipich)

Bartol Arapović (Arapovich)                         Mijo Bubalović (Bubalovich)

Petar Bulić (Bulich)                                       Ivan Arapović (Arapovich)

Grga Filipović (Philippovich)            Toma Grubišić (Grubissich)

Marko Barišić (Barissich)                              Anton Nikolić (Nikolich)

Stipan Čičelović (Çicelovich)            Anton Nikolić (Nikolich) iz Proslapa

Danas je Presvijetli G. pomirio Agatu Tučić s roditeljima, jer je bez njihova znanja sklopila ženidbu s Ilijom Raičević iz Jaklića, i jer su to učinili pred sucem nevjernikom; stoga ih je odriješio od izopćenja; i preko župnika spojio u ženidbu.

Dana 20. studenog 1741. godine, ponovno u Ploči, kod kuće Petra Ivanovića, poslije svete mise, krizmani su:

Krizmanik:                                                     Kum/a

Vid Petrović (Petrovich) iz Nagmića             Ilija Ivanović (Ivanovich)

Stipan Petrović (Petrovich)                            isti

Petar Kopačević (Copacevich)                       isti

Petar Petrović (Petrovich)                              Grga Filipović (Philippovich) iz Podbora

Toma Križanović (Crixanovich)                    isti

Marija Križanović (Crixanovich)                   Ivan Raičević (Raicevich) iz Jaklića

Ružica Petrović (Petrovich)                           Jela Kopačević (Copacevich)

Marta Pavić (Pavich)                                      Marija Petrović (Petrovich)

Agata Petrović (Petrovich)                             Marta Petrović (Petrovich)

Marija Petrović (Petrovich)                            Lucija Petrović (Petrovich)

Kata Šuljević (Suglevich)                              Ružica Raičević (Raicevich)

Ilija Šuljević (Suglevich)                               Jure Šuljević (Suglevich)

Lucija Šuljević (Suglevich)                            Jela Pavić (Pavich)

Marko Vrebčević (Vrebcevich)                     vlč. Andrija Čavlinović (Chiavlinovich),

svjetovni svećenik

Šimun Vrebčević (Vrebcevich)                      isti

Ivana Vrebčević (Vrebcevich)                       Jela Kopačević (Copacevich)

Kata Šuljević (Suglevich), 18 god.                 Ružica Raičević (Raicevich)

Podijelite svoje mišljenje sa nama i ostavite komentar

Marketing