Uskoro direktno doniranje hrane javnim kuhinjama bez plaćanja PDV-a

Uskoro direktno doniranje hrane javnim kuhinjama bez plaćanja PDV-a

Pokretači USAID inicijative „Nitko gladan. Nitko sam“, Fondacija Mozaik sa partnerima, posljednjih godinu dana aktivno radi na tome da novim Zakonom o PDV-u donacije hrane pred istek roka budu oslobođene plaćanja PDV-a.

Zakon je najvažnija, ali ne i jedina karika u cijelom sistemu koji treba omogućiti transparentno i efikasno
doniranje hrane.

U suradnji sa Upravom za indirektno oporezivanje (UINO) BiH i na osnovu analiza postojećih zakona i međunarodnih praksi, radi se na planiranju podzakonskih akata koji su neophodni za implementiranje ove inicijative, a koji će najbolje odgovoriti na potrebe u našoj zemlji.

Važne smjernice se mogu pronaći u istraživanju koje je za ovaj USAID program proveo ekonomski analitičar dr. scc. Faruk Hadžić, dipl. oec. u kojem se navodi: (…) Jedno od rješenja za optimiziranje procesa doniranja hrane može biti i uspostavljanje digitalne banke hrane, kao online prostora za uvezivanje poduzeća koja žele transparentno donirati hranu sa javnim kuhinjama i udruženjima kojima je hrana potrebna i koji će je dostaviti do krajnjih korisnika.

Predložena je i druga opcija koja navodi: (…) trgovački lanac može provjeriti šta je potrebno drugoj strani i direktno donirati traženu robu u određenoj količini.

Smjernice su predstavljene UINO nakon čega je usvojeno razmatranje buduće opcije direktnog doniranja, bez osnivanja digitalne banke hrane.

Prilikom direktne isporuke donacija posrednicima u doniranju važno je osigurati dvije stvari: (1) da je primalac donacije uveden u Registar posrednika za doniranje hrane pri resornom ministarstvu i (2) da je osigurana sljedivost isporuke, tj. da se u svakom momentu može utvrditi kretanje robe”, navodi Sedin Mešinović, šef Odsjeka za revizije i kontrolu iz UINO.

“Nakon intenzivnih razgovora sa predstavnicima nadležnih institucija, smatramo da je sada najvažnije hitno dopuniti postojeći Zakon i omogućiti da su donacije hrane pred istek roka oslobođene od plaćanja PDV-a”, istaknuo je u ime USAID inicijative Zoran Puljić, direktor Fondacije Mozaik.

Foto: Ilustracija

Podijelite svoje mišljenje sa nama i ostavite komentar