• Dom zdravlja “Rama” uveo kućnu njegu pacijenata – patronažnu djelatnost
 • Dom zdravlja “Rama” uveo kućnu njegu pacijenata – patronažnu djelatnost
 • Dom zdravlja “Rama” uveo kućnu njegu pacijenata – patronažnu djelatnost
 • Dom zdravlja “Rama” uveo kućnu njegu pacijenata – patronažnu djelatnost
 • Dom zdravlja “Rama” uveo kućnu njegu pacijenata – patronažnu djelatnost
 • Dom zdravlja “Rama” uveo kućnu njegu pacijenata – patronažnu djelatnost
 • Dom zdravlja “Rama” uveo kućnu njegu pacijenata – patronažnu djelatnost
 • Dom zdravlja “Rama” uveo kućnu njegu pacijenata – patronažnu djelatnost
 • Dom zdravlja “Rama” uveo kućnu njegu pacijenata – patronažnu djelatnost
 • Dom zdravlja “Rama” uveo kućnu njegu pacijenata – patronažnu djelatnost
 • Dom zdravlja “Rama” uveo kućnu njegu pacijenata – patronažnu djelatnost
 • Dom zdravlja “Rama” uveo kućnu njegu pacijenata – patronažnu djelatnost
 • Dom zdravlja “Rama” uveo kućnu njegu pacijenata – patronažnu djelatnost
 • Dom zdravlja “Rama” uveo kućnu njegu pacijenata – patronažnu djelatnost
 • Dom zdravlja “Rama” uveo kućnu njegu pacijenata – patronažnu djelatnost
 • Dom zdravlja “Rama” uveo kućnu njegu pacijenata – patronažnu djelatnost
 • Dom zdravlja “Rama” uveo kućnu njegu pacijenata – patronažnu djelatnost
 • Dom zdravlja “Rama” uveo kućnu njegu pacijenata – patronažnu djelatnost
 • Dom zdravlja “Rama” uveo kućnu njegu pacijenata – patronažnu djelatnost
 • Dom zdravlja “Rama” uveo kućnu njegu pacijenata – patronažnu djelatnost
 • Dom zdravlja “Rama” uveo kućnu njegu pacijenata – patronažnu djelatnost
 • Dom zdravlja “Rama” uveo kućnu njegu pacijenata – patronažnu djelatnost

Dom zdravlja “Rama” uveo kućnu njegu pacijenata – patronažnu djelatnost

Dom zdravlja “Rama” za svoje pacijente je uveo kućnu njegu, odnosno patronažni tim koji obilazi pacijente i pruža usluge prema preporuci liječnika obiteljske medicine.  Ova djelatnost je uvedena tijekom prošlog tjedna uz potporu Općine Prozor-Rama. 

Dom zdravlja Rama je i do sada pružao veliki broj ovih usluga kroz djelatnost Obiteljske medicine i Hitne medicinske pomoći. Uvođenjem nove djelatnosti pokušava se  olakšati dostupnost zdravstvene skrbi starim i bolesnim, pogotovo teško pokretnim pacijentima, koji zbog svog stanja nisu u mogućnosti doći u dom zdravlja. Služba je počela sa svojim radom tijekom prošlog tjedna, postupno se svi privikavaju na ovaj način rada. Liječnici znaju da kroz ovu službu mogu za sve svoje pacijente tražiti odgovarajuće usluge, dijagnostičke ili terapijske. Posjetu medicinske sestre ili tima može tražiti pacijent ili njegova obitelj preko svog obiteljskog liječnika, ali  je moguće i nazvati izravno Dom zdravlja “Rama”  i tražiti određenu uslugu.

“Kao i veliki broj djelatnosti u našem domu zdravlja, tako i ovu ne bi mogli pružati bez potpore Općine Prozor-Rama, Općinskog vijeća i Načelnika dr Joze Ivančevića. Dva vozila koja se koriste u ovu svrhu su nabavljena od sredstava koje je donirala općina,  a zahvaljujući stalnoj potpori općine uspijevamo i podmiriti obveze prema dobavljačima za potrebni materijal u svakodnevnom radu. Svima hvala!

Za sada imamo na raspolaganju dva vozila od kojih se jedno koristi i za prijevoz pacijenata na dijalizu. Plan posjeta će se prilagoditi na osnovu hitnosti, osoblja i automobila koji nam budu na raspolaganju. Dva tima su svakodnevno u domu zdravlja, a u mjestima u kojima postoje sektorske ambulante sestre koje tamo rade će obavljati ovu djelatnost. Nadamo se i dodatno educirati osoblje kako bi usluge koje pružamo našim pacijentima bile što kvalitetnije. Planira se povremeno uključivanje i fiziotarapeuta u mobilni tim za teške, nepokretne pacijente koji zahtijevaju ovaj vid terapije.” – kazala je dr. Mara Anđelić, ravnateljica Doma zdravlja “Rama”.

Zdravstvena njega u zajednici obuhvaća polivalentnu patronažnu djelatnost i zdravstvenu njegu u kući, uključujući i palijativnu njegu. Ova djelatnost spada u primarnu zdravstvenu zaštitu i predstavlja nastavak zdravstvene njege bolesnika po otpustu iz bolnice, lječilišta i sl. kao i promotivnu djelatnost u svrhu promicanja i očuvanja zdravlja pojedinca, obitelji i zajednice u cjelini.

Usluge zdravstvene njege u kući uključuju sve postupke koje provodi medicinska sestra po preporuci izabranog liječnika kao što su: primjena parenteralne terapije ( injekcija, infuzija), prevencija komplikacija prouzročenih dugotrajnim mirovanjem (dekubitus, kontrakture.), previjanje, kateterizacija mokraćnog mjehura, primjena lokalne terapije, primjena terapije kisikom, uzimanje materijala za laboratorijske pretrage, kontrola razine šećera u krvi, kontrola tlaka, edukacija pacijenata i njihovih obitelji u prehrani i higijeni bolesnika u skladu s njihovim zdravstvenim stanjem, palijativnu njegu.

 

Podijelite svoje mišljenje sa nama i ostavite komentar