ELEKTROPRIVREDA BIH NASTAVLJA DOGOVORE SA OPĆINAMA

ELEKTROPRIVREDA BIH NASTAVLJA DOGOVORE SA OPĆINAMA

Danas je u općini Prozor – Rama održan sastanak predstavnika JP „Elektroprivreda BiH“ sa načelnicima općina Konjic, Jablanica i Pozor – Rama, te sa predstavnikom grada Mostara.
Domaćin sastanka bio je načelnik općine Prozor – Rama, dr. Jozo Ivančević.
Cilj sastanka bio je približavanje stavova vezanih za obračun i plaćanje naknada prema Zakonuo izdvajanju i usmjeravanja dijela prihoda poduzeća ostvarenog korištenjem hidroakumulacijskih objekata. Sve ove aktivnosti potaknute su na inicijativu općine Prozor – Rama, odnosno zbog sudskih presuda po tužbi koja je po ovom pitanju riješena u korist općine Prozor – Rama. Kroz sudske presude dokazano je da elektroprivredna poduzeća nisu vršili obračun i plaćanje spomenutih naknada po zakonu, već po ranijoj metodologiji koja je već prevaziđena novim zakonima. Osim razlike u cijeni koja je zbog toga priznata, općini Prozor – Rama uplaćena su i znatna sredstva na ime zateznih kamata. Međutim, općine Konjic i Jablanica, kao ni grad Mostar, nisu tražili primjenu novih zakonskih rješenja već su zadovoljni sadašnjim modelom obračuna. Sve to je potaklo čelne ljude Elektroprivrede BiH Sarajevo da predlože dogovor prihvatljiv za obje strane.
„Važno je da se dogovaramo i tražimo rješenje koje je prihvatljivo svima. Mi tvrdimo da je takvo rješenje ono koje strogo poštuje postojeći zakon. Čestitam posebno čelnim ljudima Elektroprivrede BiH Sarajevo koji ulažu dosta napora kako bi bio postignut dogovor koji uvažava sve interese a da je pri tome sve u skladu sa zakonom. Mi ćemo biti maksimalno kooperativi, ali ćemo biti uporni u traženju da svi poštujemo zakone“, rekao je Jozo Ivančević, Načelnik općine Prozor – Rama.
Napominjemo da Elektroprivreda HZHB Mostar ne čini ništa u pravcu dogovora za dosljednu primjenu Zakona. Nastavljaju obračunavati i plaćati po starom modelu, iako ih to košta više milijuna maraka razlike u cijeni i više milijuna maraka zateznih kamata.

Podijelite svoje mišljenje sa nama i ostavite komentar