• Foto: Ekološka udruga „Izvor“u suradnji s Framom Ruboci zasadili drveće i uredili Vidikovac na Izlazu
 • Foto: Ekološka udruga „Izvor“u suradnji s Framom Ruboci zasadili drveće i uredili Vidikovac na Izlazu
 • Foto: Ekološka udruga „Izvor“u suradnji s Framom Ruboci zasadili drveće i uredili Vidikovac na Izlazu
 • Foto: Ekološka udruga „Izvor“u suradnji s Framom Ruboci zasadili drveće i uredili Vidikovac na Izlazu
 • Foto: Ekološka udruga „Izvor“u suradnji s Framom Ruboci zasadili drveće i uredili Vidikovac na Izlazu
 • Foto: Ekološka udruga „Izvor“u suradnji s Framom Ruboci zasadili drveće i uredili Vidikovac na Izlazu
 • Foto: Ekološka udruga „Izvor“u suradnji s Framom Ruboci zasadili drveće i uredili Vidikovac na Izlazu
 • Foto: Ekološka udruga „Izvor“u suradnji s Framom Ruboci zasadili drveće i uredili Vidikovac na Izlazu
 • Foto: Ekološka udruga „Izvor“u suradnji s Framom Ruboci zasadili drveće i uredili Vidikovac na Izlazu
 • Foto: Ekološka udruga „Izvor“u suradnji s Framom Ruboci zasadili drveće i uredili Vidikovac na Izlazu
 • Foto: Ekološka udruga „Izvor“u suradnji s Framom Ruboci zasadili drveće i uredili Vidikovac na Izlazu
 • Foto: Ekološka udruga „Izvor“u suradnji s Framom Ruboci zasadili drveće i uredili Vidikovac na Izlazu
 • Foto: Ekološka udruga „Izvor“u suradnji s Framom Ruboci zasadili drveće i uredili Vidikovac na Izlazu
 • Foto: Ekološka udruga „Izvor“u suradnji s Framom Ruboci zasadili drveće i uredili Vidikovac na Izlazu
 • Foto: Ekološka udruga „Izvor“u suradnji s Framom Ruboci zasadili drveće i uredili Vidikovac na Izlazu
 • Foto: Ekološka udruga „Izvor“u suradnji s Framom Ruboci zasadili drveće i uredili Vidikovac na Izlazu
 • Foto: Ekološka udruga „Izvor“u suradnji s Framom Ruboci zasadili drveće i uredili Vidikovac na Izlazu
 • Foto: Ekološka udruga „Izvor“u suradnji s Framom Ruboci zasadili drveće i uredili Vidikovac na Izlazu
 • Foto: Ekološka udruga „Izvor“u suradnji s Framom Ruboci zasadili drveće i uredili Vidikovac na Izlazu
 • Foto: Ekološka udruga „Izvor“u suradnji s Framom Ruboci zasadili drveće i uredili Vidikovac na Izlazu
 • Foto: Ekološka udruga „Izvor“u suradnji s Framom Ruboci zasadili drveće i uredili Vidikovac na Izlazu
 • Foto: Ekološka udruga „Izvor“u suradnji s Framom Ruboci zasadili drveće i uredili Vidikovac na Izlazu
 • Foto: Ekološka udruga „Izvor“u suradnji s Framom Ruboci zasadili drveće i uredili Vidikovac na Izlazu
 • Foto: Ekološka udruga „Izvor“u suradnji s Framom Ruboci zasadili drveće i uredili Vidikovac na Izlazu

Foto: Ekološka udruga „Izvor“u suradnji s Framom Ruboci zasadili drveće i uredili Vidikovac na Izlazu

Ekološka Udruga „Izvor“  u proteklom razdoblju realizirala je nekoliko zanimljivih ekoloških projekata. Jedan od takvih je bila I. faza uređenja Vidokovca na Izlazu. Ta lokacija se od deponije svih vrsta lagano pretvara u jednu lijepu cjelinu primjerenu ljepoti i pogledu koji je okružuje.

Eko „Izvor“  prijavila se na zadnji Javni poziv Općine Prozor-Rama, za financiranje i sufinanciranje projekata mladih i nevladinih organizacija za 2018 godinu kada je svojim projektom planirala II. fazu projekta uređenja Vidikovca kojom je predviđeno čišćenje od smeća i  sadnja drvoreda.  Međutim, zbog vremenskih prilika projekt se nije mogao realizirati odmah te su se čekali povoljni uvjeti. Stoga je ova faza projekta realizirana  u subotu, 16. ožujka 2019. godine.

Kontinuirano uređenje i održavanje Vidikovca doprinosi razvoju turizma, ostavlja pozitivan dojam prolaznika, turista i drugih posjetitelja o samoj Općini Prozor-Rama. Vidikovac je postao prepoznatljiva kota za fotografiranje. To je još nezavršeno te bi dovršetak i uređenje ovaj dio učinilo još ljepšim i privlačnijim.

S tom namjerom su članovi Frame iz Rumboka pod vodstvom neumornog fra. Jure Perića i članovi Eko-Udruge „Izvor“ zasukali rukave i složno, uz druženje izveli aktivnosti na uređenju lokacije, prikupljanju odbačenog otpada i zasadili 26 stabala (javor, jasen, lipa, američki hrast)  kao i nekoliko sadnica ukrasnih grmova, koji će krasiti budući drvored. U narednom razdoblju slijede aktivnosti na  postavljanju stola i dvije klupe kao i kanta za otpad.

Podijelite svoje mišljenje sa nama i ostavite komentar