• Foto: Nova arheološka otkrića u Rami iz brončanog doba
 • Foto: Nova arheološka otkrića u Rami iz brončanog doba
 • Foto: Nova arheološka otkrića u Rami iz brončanog doba
 • Foto: Nova arheološka otkrića u Rami iz brončanog doba
 • Foto: Nova arheološka otkrića u Rami iz brončanog doba
 • Foto: Nova arheološka otkrića u Rami iz brončanog doba
 • Foto: Nova arheološka otkrića u Rami iz brončanog doba
 • Foto: Nova arheološka otkrića u Rami iz brončanog doba
 • Foto: Nova arheološka otkrića u Rami iz brončanog doba
 • Foto: Nova arheološka otkrića u Rami iz brončanog doba
 • Foto: Nova arheološka otkrića u Rami iz brončanog doba
 • Foto: Nova arheološka otkrića u Rami iz brončanog doba
 • Foto: Nova arheološka otkrića u Rami iz brončanog doba
 • Foto: Nova arheološka otkrića u Rami iz brončanog doba
 • Foto: Nova arheološka otkrića u Rami iz brončanog doba
 • Foto: Nova arheološka otkrića u Rami iz brončanog doba
 • Foto: Nova arheološka otkrića u Rami iz brončanog doba
 • Foto: Nova arheološka otkrića u Rami iz brončanog doba
 • Foto: Nova arheološka otkrića u Rami iz brončanog doba
 • Foto: Nova arheološka otkrića u Rami iz brončanog doba
 • Foto: Nova arheološka otkrića u Rami iz brončanog doba
 • Foto: Nova arheološka otkrića u Rami iz brončanog doba
 • Foto: Nova arheološka otkrića u Rami iz brončanog doba
 • Foto: Nova arheološka otkrića u Rami iz brončanog doba
 • Foto: Nova arheološka otkrića u Rami iz brončanog doba
 • Foto: Nova arheološka otkrića u Rami iz brončanog doba

Foto: Nova arheološka otkrića u Rami iz brončanog doba

Ramsko područje u sebi krije mnoge povijesne tajne.  To su već pokazala arheološka istraživanja na brdu Gradac iznad Ljubunaca gdje je otkrivena rimska čatrnja  i temelji ranokršćanske crkve pod vodstvom prof. Snježane Vasilj. Tu su pronađeni i ostaci keramike i posuda iz ranijih razdoblja. Pronađeni su i drugi artefakti kao što su dijelovi oružja.

 

Na lokalitetu Velika gradina u Varvari izvršena su istraživanja u 1960., 1963., 1967., i Borivoj Čović 1978. Utvrđeno je nekoliko arheoloških slojeva. Prvi sloj pripada eneolitu i nalazi pokazuju da je dolina Rame bila prijelazna regija gdje su se susretale dvije bliske kulture, Ljubljanska, koja je dolazila preko Jadrana, i Vučedolska. Nalazi sa ovog lokaliteta pripadaju Srednjobosankoj kulturnoj skupini.

Gradina Varvara je također jedan od lokaliteta na kojem je pronađen metalurški pribor. Nađena su tri kalupa izrađeni od gline, ali veoma oštećeni. Za jedan je moguće pretpostaviti da je služio za izlivanje tankih bakrenih šipki. Pronađen je i jedan šuplji keramički predmet, vjerojatno sopalj ljevačkog mijeha

Pronađena posudica iz brončanog doba

Ovih dana dogodio se slučajni pronalazak ostataka keramike, posudice i jedna čitava posudica koja po pretpostavci datira iz brončanog doba. Ovaj pronalazak dogodio se na području Kleka. Zanimljivost je još veća ako povežemo da je lokalitet s lijeve strane kanjona Volujak, a da se odmah s druge strane u Donjoj Vasti nalazi drugi zanimljiv lokalitet s gradinom i keramičkim ostacima.

Prema neslužbenim razgovorima s arheolozima ovo područje je na svoj način posebnost. Pronalasci i lokaliteti upućuju da je riječ o jednoj vrsti mikrokulture na području Rame sa središtem na Gracu.  Ipak, ostavimo to stručnjacima i daljnjim službenim istraživanjima.

Ovo područje će zasigurno postati izazovno i za turističke posjete kako zbog arheoloških osobitosti, tako i zbog prirodnih osobitosti od Klečke stijene, kanjona Volujaka, špilja, fosilnih školjki u Donjoj Vasti, planinskih visova i prijevoja za uzbudljivo planinarenje te Ramsko i Jablaničko jezero…

Podijelite svoje mišljenje sa nama i ostavite komentar

Marketing