• FOTO: Radovi na modernoj bioreakcijskoj kompostani u tijeku
  • FOTO: Radovi na modernoj bioreakcijskoj kompostani u tijeku
  • FOTO: Radovi na modernoj bioreakcijskoj kompostani u tijeku
  • FOTO: Radovi na modernoj bioreakcijskoj kompostani u tijeku
  • FOTO: Radovi na modernoj bioreakcijskoj kompostani u tijeku
  • FOTO: Radovi na modernoj bioreakcijskoj kompostani u tijeku

FOTO: Radovi na modernoj bioreakcijskoj kompostani u tijeku

Radovi na bioreakcijskoj kompostani za obradu otpada su u tijeku, a uskoro će postati dijelom Eko-parka Prozor-Rama, jedinstvenog projekta za našu regiju i šire. 

Proteklih dana su izvršeni određeni armirano betonski i betonski radovi, kao i postavljanje čelične konstrukcije, pa je kompostana već dobila jasne obrise. Cijela priča o Eko-parku i njegovoj realizaciji s jednim je ciljem, a to je da Prozor postane zeleni grad koji će reciklažom postići kružnu ekonomiju. Iz ove bioreakcijske kompostane u procesu kompostiranja se dobiva kompost prve kategorije kroz period do 8 tjedana.

Time se znatno smanjuje trošak i odvođenje vrijednih sirovina na deponije. Jedinstvenim tehnološkim procesom razvijenim u TEHNIX-u, otpad će se kvalitetnom pripremom razgrađivati u Rami. Ovo je jedna od prvih ovakvih kompostana na Balkanu.

Od ovakvog postrojenja više je koristi, prije svega za eko-poljoprivredu, proizvodnju povrća, voća i slično. U kompostanu će se dovoziti sav bio-razgradiv materijal, granje, lišće, zemljani otpad, otpad od šljiva, grožđa i slično.

Moderno postrojenje Eko-parka štitit će okoliš i podzemne vode, koje na prvom mjestu ima reciklažu i stvaranje što manje otpada ili deponija u općini Prozor-Rama.

Projekt vrijedan 1.966.587,065 KM (bez PDV) realiziran je u suradnji JKP “Vodograd” d.o.o. Prozor-Rama i hrvatske tvrtke TEHNIX d.o.o.

 

 

Podijelite svoje mišljenje sa nama i ostavite komentar