FOTO: Realizacija sati razrednog odjela OŠ fra Jeronima Vladića Ripci

U sklopu sata razrednog odjela od ove školske godine svi učenici i razrednici naše škole imaju neke zajedničke teme koje trebaju realizirati do kraja nastavne godine.

Svaki razrednik treba zadužiti najmanje dva učenika koji će razraditi određenu temu te nakon obrađene teme potaknuti učenike na samostalnu diskusiju.

Sat razrednog odjela se na ovaj način ne svodi samo na pravdanje sati nego pridonosi razvoju osobnosti svakog pojedinog učenika, stvaranju pozitivnih osobina, vrijednosti, stvaranju pozitivne slike o sebi, pomaže u ostvarivanju učeničkih prava i dužnosti u školi.

Izradom panoa ​ učenici pokazuju svoju kreativnost i na taj način usvajaju određena znanja i činjenice iz svake sljedeće teme na satu razrednog odjela.

Do sad su obrađene sljedeće teme:
Upoznavanje učenika s Kućnim redom, Pravilnikom o ocjenjivanju, Pravilnikom o pedagoškim mjerama i Kodeksom oblačenja, Bonton, Svjetski dan mira, Stereotipi i predrasude,  Razredna klima, Svjetski dan hrane i Kako provodim slobodno vrijeme.

OŠ fra Jeronima Vladića Ripci

Podijelite svoje mišljenje sa nama i ostavite komentar

Marketing