Frama Gračac primila nove članove

Frama Gračac osnovana je prije tri godine dolaskom fra Mate Topića na župu. Zbog različitih obveza, ali i nezainteresiranosti broj članova se smanjiva. Sada nas je 19, ali aktivno radimo, također imamo i 10 malih framaša.

Jučer, 19. travnja obavljena su primanja i obećanja u Framu. Primljeno je 7 novih članova, a svoja obećanja dalo je 12 framaša. Odabrano je vijeće Frame: predsjednica je Nikolina Vladić, podpredsjednica Daria Drinovac, voditelj formacija Marija Simunović, tajnik Matea Džankić i blagajnik Antoni Antunović.

Na svečanosti su sudjelovali framaši iz Rumboka i sa Sćita. Frama Gračac sudjeluje u mnogim aktivnostima Frame. Ove gododine nastupala je po prvi put na Framafestu u Sarajevu s pjesmom „Putokaz za raj“. Pjesma je dobro prošla.

Želimo potaknuti i druge da se uključe u Framu i shvate ljepotu i radost života i put kojim je hodio sv. Franjo.

Nikolina Vladić

Podijelite svoje mišljenje sa nama i ostavite komentar