Grevići i Klek: Popis stambenih zgrada i njihovih sastavnih dijelova 1880. godine

Grevići i Klek: Popis stambenih zgrada i njihovih sastavnih dijelova 1880. godine

Grevići

Mjesto Posjednik Stambena zgrada Dijelovi stana
  Prezime i ime Mjesto stanovanja Broj kuće Broj zgrada Zgrada  
bez kata s katom  
Grevići Dorznak Bećir Grevići 6 1 . 1 3
Grevići Mandić Ivan Grevići 17 1 1 . 2
Grevići Mandić Jozo Grevići 7 1 . 1 2
Grevići Memić Alija Grevići 10 1 . 1 3
Grevići Memić Avdo Grevići 9 1 1 . 2
Grevići Memić Hodža Grevići 13 1 1 . 2
Grevići Memić Mehmed Grevići 11 1 1 . 2
Grevići Memić Mušan Grevići 14 1 1 . 2
Grevići Šabić Mušan Grevići 12 1 1 . 1
Grevići Šabić Mušan Grevići 0 1 1 . 1
Grevići Šitum Ivan Grevići 1 1 1 . 2
Grevići Šudić Ante Grevići 15 1 1 . 2
Grevići Ušip Mehmed Grevići 8 1 . 1 3
Grevići Vladić Ivan Grevići 2 1 1 . 2
Grevići Vričić Alija Grevići 16 1 1 . 2
Grevići Vričić Meho Grevići 3 1 1 . 2
Grevići Zimi Ahmed Grevići 4 1 1 . 1

 

Klek

Mjesto Posjednik Stambena zgrada Dijelovi stana
  Prezime i ime Mjesto stanovanja Broj kuće Broj zgrada Zgrada  
bez kata s katom  
Klek Brkić Ibro Klek 9 1 . 1 2
Klek Hodžić Ahmed Klek 1 1 1 . 1
Klek Hodžić Alija Klek 4 1 1 . 4
Klek Hodžić Avdo Klek 6 1 1 . 3
Klek Hodžić Halil Klek 5 1 1 . 3
Klek Hodžić Imam Klek 0 1 1 . 3
Klek Hodžić Omer Klek 2 1 1 . 2
Klek Hodžić Osman Klek 3 1 1 . 3
Klek Karađuš Bećir Klek 10 1 1 . 2
Klek Kovačević Osman Klek 7 1 1 . 2
Klek Marić Halil Klek 8 1 . 1 2
Klek Marić Halil Klek 0 1 . 1 2

Podijelite svoje mišljenje sa nama i ostavite komentar

Marketing