HDZ i SDA donose zakon kojim će blokirati općine u kojima nemaju vlast

HDZ i SDA donose zakon kojim će blokirati općine u kojima nemaju vlast

Federalno Ministarstvo pravde pokrenulo je proceduru izmjena Zakona o načelima lokalne samouprave u FBiH. Ukoliko se one i usvoje više razine – Federacija i županije moći će preispitivati zakonitost i rušiti odluke gradonačelnicima.

U Zakon se uglavljuju tri nova člana – 20 a, 20 b i 20 c, odnosno uvodi se nadzorni organ za preispitivanje odluka vijeća i grado(načelnika), koji će, kako između ostalog piše, moći i obustavljati odluke koje je preispitivao.

Gradonačelnici i vijeće se mogu sudski goniti s nadzornim organom, i utvrđivati je li odluka zakonita, što i nije neka opcija, ako se obori neka suštinska odluka za općinu/grad, te isti dovede u blokadu

Zapravo u izmjenama i dopunama nema ništa sporno, da živimo u nekoj normalnoj i uređenoj državi. U BiH nakon ovih izmjena iz Federacije iz različitih razloga mogu blokirati općine i gradove, a iz županija političke neistomišljenike na čelima općina ili gradova.

Izmjene zakona su u fazi javne rasprave, te se lokalne jedinice o istome moraju očitovati do 2. srpnja. Već je sada jasno da će biti brojnih negodovanja.

Grad Mostar očitovanje će Savezu općina i gradova slati do 30 lipnja. U Mostaru smatraju najspornijim članak 20 b, gdje se navodi: „Ukoliko uočeni nedostatci ne budu otklonjeni u ostavljenom roku, organ nadležan za preispitivanje odluke donijeti će odluku o obustavi od primjene odluke koju je preispitivao“. Gradonačelnik Mostara Mario Kordić smatra da je to direktna intervencija u nadležnost Gradskog vijeća i gradonačelnika, te taj članak ne stoji, o čemu će se pravna služba i očitovati, potvrdio nam je Kordić.

Južnije, u jedinom bh. morskom gradu također potvrđuju da će biti negodovanja. „Imati ćemo primjedbi, radimo na tome. Rok je 2. srpanj“, izjavio nam je kratko načelnik Neuma Dragan Jurković.

U Prozor – Rami su u inicijativi za izmjenu zakona o načelima lokalne samouprave  prepoznali pokušaj politike da sa viših razina upravlja lokalnom politikom, i novo razvlašćivanje, odnosno slabljenje lokalnih samouprava i jačanje županija

„U praksi bi primjena navedenih članaka značila mogućnost da jedno izvršno tijelo (ministarstvo) obustavi od primjene odluku zakonodavnog tijela (Gradskog ili Općinskog vijeća), što je apsurd nezabilježen u praksi europskih i svih demokratskih zemalja. Sve mi ovo djeluje kao otvaranje prostora za politički mobing nad nepodobnim i neposlušnim načelnicima i gradonačelnicima. A vjerujem da će biti sve više onih koji će se opirati politikama koje nameću današnji političari u BiH, jer je vidljivo da tonemo u propast prateći promašene politike“, smatra načelnik Prozor-Rame Jozo Ivančević. Po njemu nije prihvatljivo da županijsko ministarstvo koje nije u stanju predložiti zakon o šumama, odluku o lovištu, ili uskladiti zakon o obrtu ili o turističkim zajednicama, ospori odluku zakonodavnog tijela općine ili grada.

„To je taj apsurd koji želim naglasiti i koji ne može biti prihvatljiv ni jednoj lokalnoj samoupravi. To je samo nečija želja da jača županije, da tamo vrši zapošljavanje, da sve centralizira a da pri tome razvlasti općine i gradove i učini ih nebitnim, a to je suprotno i Europskoj povelji o lokalnoj samoupravi i našim zakonskim propisima, čak suprotno  i Ustavu“, zaključuje Ivančević.

Iz Općine Čitluk također su najavili očitovanje u predviđenom roku, dok se u ZHŽ odviše ne brinu, jer su oni i po ovom pitanju svijet za sebe

„Županija Zapadno-hercgovačka ima svoj Zakon o lokalnoj samoupravi koji primjenjuje i Općina Grude. U njemu su predviđena odgovarajuća rješenja za pitanja koja su predmet izmjena i dopuna o principima lokalne samouprave Federacije BiH. Na nas se ove izmjene ne odnose“, kaže načelnik Gruda Ljubo Grizelj.

Iz Saveza općina i gradova u više navrata su upozoravali na kontinuirano razvlašćivanje, da ne kažemo i otimanje prihoda lokalnim jedinicama, a neće ni sada šutjeti.

Predsjednik Mreže za financije Saveza općina i gradova Josip Juričić, uputio je prijedlog za odbacivanje inicijative za izmjenu Zakona o lokalnoj samoupravi.

„Ovim izmjenama bi bilo omogućeno da se ugroze i odluke vezane za izvore financiranja lokalne samouprave, što može dovesti do kolapsa pojedinih, zakonom predviđenih, funkcija lokalne samouprave. Zastrašujuće je i pomisliti u kakve sve dramatične situacije može upasti neka lokalna samouprava zato što joj je obustavljena od primjene, na primjer, neka odluka o komunalnoj naknadi, zbog čega bi lokalna samouprava bila dovedena u situaciju smanjenih planiranih prihoda i do nedostatka novca za poslove iz oblasti prijevoza djece, odvoz i zbrinjavanje otpada, ili drugih funkcija lokalne samouprave“, zaključuje Juričić. Biti će zanimljivo pratiti hoće li federalni zastupnici, koji mahom dolaze iz malih sredina podići ruku za novo razvlašćivanje načelnika i gradova i općina, i otvaranje novih mogućnosti za političke blokade s viših razina na lokalne.

Podijelite svoje mišljenje sa nama i ostavite komentar