Hrvatska od jutros zatvorila 20 pograničnih prijelaza sa BiH koje koristi lokalno stanovništvo

Hrvatska od jutros zatvorila 20 pograničnih prijelaza sa BiH koje koristi lokalno stanovništvo

Kako se prezicira u objavljenoj informaciji, zatvoreni su granični prijelazi Svilaj, Gejkovac, Pašin Potok, Bogovolja, Kordunski Ljeskovac, Lička Kaldrma, Bili Brig, Aržano Pazar, Dvorine, Cera, Jovića Most, Sebišina, Slivno, Podprolog, Unka, Vukov Klanac, Imotica, Slano, Hrvatska Dubica i Gabela Polje.

Podsjećamo, Ministarstvo vanjskih poslova BiH dobilo je notu od Repubike Hrvatske u kojoj se nalazi prijedlog da se zatvore granični prijelazi za pogranični promet između Hrvatske i Bosne i Hercegovine.

Pogranični prijelazi nemaju sanitarne inspektore koji se inače nalaze na svim međunarodnim graničnim prijelazima, te na pograničnim prijelazima nije moguće izdati rješenje o samoizolaciji za putnike i koristi ih isključivo lokalno stanovništvo.

Podijelite svoje mišljenje sa nama i ostavite komentar