I Europa zabrinuta zbog odlaska iz BiH

I Europa zabrinuta zbog odlaska iz BiH

Europska komisija je izrazila posebnu zabrinutost zbog nastavka migracije stanovništva iz BiH, koja može dovesti do odljeva radne snage s tržišta rada. Stoga je ukazala na potrebu da BiH ubrza svoj ekonomski razvoj i dostigne druge države, zaključak je 4. sastanka Pododbora za ekonomska i financijska pitanja i statistiku, održanog u Bruxellesu.

Konstatirano je da je BiH u ranoj fazi uspostave funkcionalne tržišne ekonomije i sposobnosti da se nosi s pritiskom konkurencije i tržišnim snagama unutar EU.

“BiH je u 2018. godini ostvarila realni rast BDP-a od 3,6%, dok se u ovoj godini, zbog slabljenja ekonomske aktivnosti u okruženju, bilježi usporavanje ekonomskog rasta. Konstatiran je pozitivan trend rasta izravnih stranih ulaganja od 43% u prvoj polovini 2019., dok je u prvih osam mjeseci tekuće godine zabilježen rast vanjskotrgovinskog deficita za oko 10%. EU je i nadalje glavni vanjskotrgovinski partner i na njega se odnosi 2/3 ukupne vanjskotrgovinske razmjene BiH“, podatak je iznesen na sjednici.

Europska komisija ocijenila je da se BiH treba posvetiti ubrzanju i unaprjeđenju procedura donošenja odluka, unaprjeđenju poslovnog okruženja i efikasnosti i transparentnosti javnog sektora, posebno javnih poduzeća. Država treba usmjeriti posebnu pozornost na kvalitet obrazovanja i njegovu usmjerenost na potrebe tržišta rada i kvalitetu fizičkog kapitala, poput transportne i energetske infrastrukture. Ujedno poziva da se osigura održivu političku potporu i odgovornost za ekonomske i socijalne reforme kroz izradu akcijskog plana za provedbu dokumenta zajedničke socio-ekonomske reforme 2019.-2022. godina. BiH je pozvala i da izradi i dostavi program ekonomskih reformi za razdoblje 2020.-2022. godina.

Kako bi dovršila uspostavu okvira za sanaciju banaka sukladno direktivama EU-a te do kraja godine pristupila Multilateralnoj konvenciji OECD-a o uzajamnoj administrativnoj pomoći u poreznim pitanjima, Komisija je pozvala BiH da usvoji zakon o osiguranju depozita. Ocijenjeno je i da je u oblasti statistike nužno poboljšati suradnju i koordinaciju nadležnih institucija, uspostaviti kompletan i konzistentan sustav nacionalnih računa, definirati NUTS III regije, te se pripremiti za naredni popis stanovništva ali i provesti popis poljoprivrede.

Pododbor za ekonomska i financijska pitanja i statistiku je jedno od zajedničkih tijela BiH i EU osnovanih sukladno Sporazumu o stabilizaciji i pridruživanju u cilju praćenja njegove provedbe.

Podijelite svoje mišljenje sa nama i ostavite komentar