Informacija o stanju u oblasti socijalne zaštite građana općine Prozor-Rama

Informacija o stanju u oblasti socijalne zaštite građana općine Prozor-Rama

Javna ustanova Centar za socijalni rad na posljednjoj redovnoj sjednici Općinskog vijeća Prozor-Rama dostavilo je informaciju o stanju u oblasti socijalne zaštite građana. 

Veći dio informacija odnosi se na proteklu 2023. godinu te razdoblje tekuće godine do 1. travnja.

Primatelji stalne novčane pomoći (socijala): 30 osoba. Od toga su 3 muškarca i 27 žena. 1/3 korisnika su mlađi od 65 godina. Iznos stalne novčane pomoći povećan je od 1.lipnja 2022. godine na 250 KM.

U 2022. godini 20 osoba je uvedeno u pravo kao neratni invalidi. U 2023. godini su do 1.4. 2023. godine uvedene 3 osobe u pravo. Ukupan broj neratnih invalida na dan 01.04.2023. iznosio je 284.

Pravo kao Civilne žrtve rata ostvaruje 36 osoba. Kao što sami naziv govori, to su osobe koje su za vrijeme ratnih zbivanja zadobile tjelesne ozljede kao civili.

Obiteljsku invalidninu ostvaruje 18 osoba. To su članovi obitelji civilnih žrtava rata.

Na evidenciji CZSR je ukupno 134 korisnika zdravstvenog osiguranja od toga 1 dijete preko Ministarstva zdravstva, rada i socijalne skrbi.

S područja općine Prozor-Rama je 7 odraslih osoba smješteno u ustanovu socijalne zaštite, 6 osoba (3 muškaraca i 3 žene) u Dom za socijalno i zdravstveno zbrinjavanje osoba s invaliditetom i drugih osoba — Stolac, 1 (žena) u Centar za zaštitu starih i iznemoglih osoba — Mostar.

Na evidenciji CZSR nalazi se 2 djece smještene u Zavod Mjedenica radi školovanja. Osim toga 1 dijete čiji su roditelji spriječeni da vrše roditeljsku dužnost. Dijete je smješteno u ustanovu Majčino selo, smještaj se ne plaća.

Na evidenciji ovog Centra je 74 djece koja žive u nepotpunim obiteljima (čiji je jedan roditelj preminuo ili napustio obitelj, čiji su roditelji razvedeni i sl.)

U 2022. godini bilo je 83 jednokratne pomoći za opremu novorođenog djeteta iz proračuna županije, a 72 iz općinskog proračuna. U 2023. do 1.4. 2023. zabilježeno je 18 zahtjeva za jednokratne novčane pomoći za opremu novorođenog djeteta od općine i 17 od županije.

Do 31.10. 2022. godine isplaćivao se dječji dodatak iz županijskog proračuna (korisnik = roditelj), od 1.10. 2022. godine isplaćuje se iz federalnog proračuna (korisnik = dijete).

Za mjesec 10/22 isplaćen je i županijski i federalni dječji dodatak. Na da dan 31.10. 2022. godine 275 osoba ostvarivalo je pravo na dječji dodatak za ukupno 572 djece. Na dan 1.4. 2023. godine broj korisnika (djece) iznosio je 654.

U 2022. godini bilo je 29 korisnica naknade ženi-majci koja je u radnom odnosu dok odsustvuje s posla radi trudnoće, poroda i njege djeteta. U svim slučajevima je poslodavac tražio refundaciju te je izvršena ili se još vrši refundacija. Na dan 1.4. 2023. godine evidentirana je 21 korisnica navedenog prava.

U 2022. godini 58 žena je ostvarilo pravo na novčanu pomoć nezaposlenoj porodilji. Trenutno (1.4. 2023.) 48 nezaposlenih porodilja koristi navedeno pravo.

JU Centar za socijalni rad isplatio je 70 jednokratnih pomoć (novčano, u hrani, lijekovima, higijeni i sl.). za 36 korisnika. Od početka tekuće godine do 01.04. Centar je isplatio 15 jednokratnih pomoći za 15 korisnika.

U 2022. godini evidentirana su 2 slučaja maloljetničkog prijestupništva. U 2023. godini do 1.4. 2023. nije evidentirano maloljetničko prijestupništvo.

Kad je u pitanju nasilje u obitelji u 2022. godini, ovaj Centar je evidentirao 2 slučaja. U 2023. godini do 1.4. 2023. godine 1 slučaj.

PREDSTAVLJAMO: Centar za socijalni rad Prozor-Rama

Tijekom 2022. godine evidentirane su nove 2 osobe koje se nalaze na izdržavanju zatvorske kazne i 1 osoba na prisilnom smještaju u zdravstvenu ustanovu. Sve osobe su punoljetni muškarci.

U 2022. godini CZSR evidentirana su 3 slučaja razvoda brak. U tekućoj godini su već 2 razvoda u tijeku.

Na inicijativu CZSR nije nikomu oduzeta poslovna sposobnost. CZSR je u 2022. godini izdao ukupno 39 rješenja kao organ starateljstva.

U 2022. godini evidentirano je 15 osoba pod potpunim starateljstvom i 28 osoba koje imaju staratelja za posebne poslove.

Na dan 1.4. 2023. 13 osoba s umanjenim psihofizičkim sposobnostima, koje su završile srednju školu po prilagođenom programu i nalaze se na evidenciji Zavoda za zapošljavanje ostvaruje pravo kao stručno osposobljene osobe.

Dana 30.9. 2021. godine stupio je na snagu Zakon o roditeljima njegovateljima u FBiH s početkom primjene od 30.12.2021. godine

Obzirom da je bilo problema oko primjene zakona odnosno da je postojala neusklađenost između ustanova koje sudjeluju u procesu ostvarivanja prava (Federalno ministarstvo rada i socijalne politike, Federalno ministarstvo financija, Porezna uprava, Centri za socijalni rad), ovaj Centar je tek od 08.06.2022. godine u mogućnosti izdavati rješenja.

Od tada je 5 korisnika uvedeno u pravo i za 3 korisnika čeka se pravomoćnost drugostupanjskog organa.

Usvojen je Nacrt Zakon o socijalnoj skrbi HNŽ/K. Očekuje se usvajanje zakona u tijeku tekuće godine. Isti će vjerojatno utjecati na broj korisnika i na rad Centra.

 

Podijelite svoje mišljenje sa nama i ostavite komentar