Intervju s Marom Franjić: Aktivnosti i problematika  Centra za socijalni rad Prozor- Rama.

Intervju s Marom Franjić: Aktivnosti i problematika Centra za socijalni rad Prozor- Rama.

Posjetili smo Centar za socijalni rad Prozor-Rama i razgovarali s ravnateljicom Centra ,diplomiranom socijalnom radnicom Marom Franjić.

U nastavku teksta saznajte koje su aktivnosti i problematika  Centra za socijalni rad Prozor- Rama.

Socijalni rad je kompleksna djelatnost koja ima širok spektar aktivnosti: razgovor, savjetovanje, jednokratna i stalna novčana pomoć, smještaj, kućna posjeta, intervencija, pisanje anamneza, izdavanje rješenja, potvrda i uvjerenja te suradnja s ostalim aktualnim institucijama na području naše općine.

Ono što ovaj posao čini lijepim, kao i u svakom drugom poslu, jest rad sa strankama, rad s ljudima i susreti s njima.
 
„Imamo puno obveza, veliku odgovornost, a malo utjecaja.Konkretan problem nam predstavlja i skučenost prostora i nepristupačnost invalidnim osobama“- ističe ravnateljica ovog Centra.

Ono što bi unaprijedilo rad ovog Centra jest suradnja s mjesnim zajednicama čime bi se dobila realnija slika potreba i stvarnog stanja na terenu.

Pravo na stalnu novčanu pomoć mogu ostvariti samo osobe preko 65 godina ili službeno radno nesposobne osobe mlađe od 65 godina, koji nemaju imovine niti srodnika koji ih je dužan uzdržavati.

Iznos stalne novčane pomoći je 100 KM mjesečno.  „Na nama svima je da se zapitamo može li se uopće preživjeti s tim mjesečnim iznosom. Na koncu možemo zaključiti da je korisnicima, kao i svima nama, najpotrebnija neka vrsta sigurnosti u vidu stalnih prihoda, zdravstvenog osiguranja i slično“ – dodaje ravnateljica Centra.
 
Kada je u pitanju dobna i spolna struktura korisnika stalne novčane pomoći doznajemo da 90% korisnika čine žene preko 65 godina starosti.

Kada govorimo o neratnim invalidima, a koji su korisnici Centra za socijalni rad Prozor-Rama, 30% korisnika su osobe mlađe od 18 godina, a ostalih 70% su većinom žene iznad 45 godina.

U evidenciji Centra za socijalni rad nalaze se korisnici različitih kategorija: oko 120 korisnika stalne novčane pomoći, oko 350 neratnih invalida, oko 80 civilnih žrtava rata, 10 stručno osposobljenih osoba za život i rad koje su završile školovanje pod posebnim uvjetima, a nalaze se na Zavodu za zapošljavanje, oko 100 osoba koje se obraćaju za jednokratnu novčanu pomoć, 64 osobe koje ostvaruju pravo na zdravstvenu zaštitu preko Ministarstva zdravstva, rada i socijalne skrbi HNŽ-a.

U ovom Centru ističu kako se u posljednje vrijeme sve više mladih obitelji s djecom obraćaju sa zahtjevom za dodjelu jednokratne novčane pomoći.  Ravnateljica Centra  naglašava kako većina problema zbog kojih se ljudi obraćaju sa zahtjevima proizlazi iz neimaštine. Neimaština i nezaposlenost vuku mnoge probleme za sobom: strah za egzistenciju obitelji, alkoholizam, kocka, svađa, nasilje pa i razvod.

Što se tiče smještaja korisnika Centra za socijalni rad Prozor-Rama u ustanove socijalne skrbi, od ravnateljice doznajemo da je petero djece smješteno u Dom, jedno dijete u hraniteljsku obitelj, deset odraslih osoba je smješteno u ustanove socijalne skrbi, a za 3 osobe se čeka suglasnost nadležnog Ministarstva za plaćanje troškova smještaja.

Kako doznajemo, u tijeku je projekt deinstitucionalizacije dječjih domova što znači da se radi  na tome da se što više djece iz domova smjesti u hraniteljske obitelji ili druge vrste neinstitucionalnog smještaja.

„Ovim putem pozivam sve koji  razmišljaju o tome da udome jedno dijete da se odvaže  i nekome pruže mogućnost za normalan život, rast i razvoj jer svako dijete treba obitelj. Svi koji su spremni na taj hvale vrijedan čin, neka se za sve dodatne informacije  obrate našem Centru. “ – poručuje ravnateljica Centra.

Ovih dana započela je realizacija Projekta izgradnje zgrade za socijalno stanovanje u Prozoru. Planirano je da ova zgrada obuhvati 6 stambenih jedinica.

Pored postojećeg stručnog osoblja u Centru za socijalni rad Prozor-Rama, prema Pravilniku o sistematizaciji radnih mjesta predviđeno je uposlenje pedagoga i psihologa u ovu Ustanovu.

„Mišljenje stručnog tima je neophodno za ostvarenje velikog dijela prava, a u sastavu stručnog tima mora biti i psiholog. Koliko god bili stručno osposobljeni, u nekim slučajevima  smo prisiljeni tražiti savjet od drugih institucija zbog bitnosti i složenosti određene situacije, s namjerom da iznađemo najpovoljnije rješenje za nastalu situaciju. “- navode djelatnici Centra.

„ U narodu je ustaljeno mišljenje da Centar za socijalni rad djeluje samo kako bi raspodjelio novce svojim korisnicima. Mi želimo svima ukazati na to da Centar za socijalni rad ima i drugi  puno širi i zahtjevniji spektar aktivnosti osim same raspodjele novca korisnicima Centra.“- Istaknula je za Ramski vjesnik ravnateljica Centra Mara Franjić.
 
 
 
 

 

Podijelite svoje mišljenje sa nama i ostavite komentar