ISPLAĆENE OPĆINSKE POTPORE ZA ANIMALNU PROIZVODNJU

ISPLAĆENE OPĆINSKE POTPORE ZA ANIMALNU PROIZVODNJU

Potpore poljoprivrednim proizvođačima jesu jedna od mjera kojima općina Prozor – Rama pomaže svojim žiteljima. Mjere obuhvaćaju potpore animalnoj i potpore biljnoj proizvodnji.

Do sada su uredno isplaćene općinske potpore za sve planirane i dokazane poljoprivredne aktivnosti. Na žalost, ministarstvo poljoprivrede HNŽ/K i dalje zanemaruje obvezu da potiče poljoprivredu, iako bi zajedničke potpore polučile puno veće efekte kod poljoprivrednika.

Donosimo osvrt na isplaćene općinske potpore za animalnu proizvodnju (potpore biljnoj  proizvodnji su već obrađene i objavljene):

Projekt razvitka stočarstva – potpora proizvodnji mlijeka:

Potporama  proizvodnji mlijeka obuhvaćeno je 5 poljoprivrednika koji su vlasnici mini farmi muznih krava i sudjeluju u organiziranom otkupu mlijeka uz nadzor od strane Federalnog Ministarstva poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva. Po ovoj vrsti potpore isplaćuje se 0,20 KM po litri otkupljenog mlijeka. Do 15.08.2016. po ovom osnovu isplaćeno je 19. 231,20 KM, potaknuta proizvodnja od 96 156 litara mlijeka.

Subvencija veterinarskih usluga – analize krvi muznih i tovnih krava:

Osnova za plaćanje ove potpore jeste izvršena analiza krvi od strane ovlaštenog instituta preko ugovorne veterinarske stanice. Isplaćuje se u visini od 40,00 KM po grlu. Do 15.08.ovom potporom obuhvaćeno je ukupno 143 grla kod 22 korisnika i isplaćeno 5.720,00KM.

 

Osim navedenih potpora,općinska  sredstva za razvoj poljoprivrede koriste se i za ostale potpore kao što su edukacije, seminari, certifikacije, praćenje  razvoja poljoprivrede, pojedinačni projektu, Sajam Dani šljive.

Ukupno planirana sredstva za poljoprivredu za 2016. iz općinskog proračuna iznose 220.000,00 KM. Planirano će se na vrijeme izvršiti.

Opće je mišljenje da bi se puno veći efekt postizao ukoliko bi se u poticanje poljoprivrede uključila i Hercegovačko neretvanska županija, ali, na žalost, iako  proračun Županije iznosi preko 180 milijuna KM, iako Ministarstvo poljoprivrede ima 51 uposlenog, i dalje se poljoprivrednicima na terenu ne isplaćuju nikakve potpore.

Podijelite svoje mišljenje sa nama i ostavite komentar