• Izvješće Civilne zaštite Prozor-Rama od 09.04.2020. za prethodna 24 sata
 • Izvješće Civilne zaštite Prozor-Rama od 09.04.2020. za prethodna 24 sata
 • Izvješće Civilne zaštite Prozor-Rama od 09.04.2020. za prethodna 24 sata
 • Izvješće Civilne zaštite Prozor-Rama od 09.04.2020. za prethodna 24 sata
 • Izvješće Civilne zaštite Prozor-Rama od 09.04.2020. za prethodna 24 sata
 • Izvješće Civilne zaštite Prozor-Rama od 09.04.2020. za prethodna 24 sata
 • Izvješće Civilne zaštite Prozor-Rama od 09.04.2020. za prethodna 24 sata
 • Izvješće Civilne zaštite Prozor-Rama od 09.04.2020. za prethodna 24 sata
 • Izvješće Civilne zaštite Prozor-Rama od 09.04.2020. za prethodna 24 sata
 • Izvješće Civilne zaštite Prozor-Rama od 09.04.2020. za prethodna 24 sata
 • Izvješće Civilne zaštite Prozor-Rama od 09.04.2020. za prethodna 24 sata

Izvješće Civilne zaštite Prozor-Rama od 09.04.2020. za prethodna 24 sata

DVD „RAMA“ intervencije vatrogasaca 08.04.2020. godine

 • Po naređenju civilne zaštite općine Prozor-Rama vatrogasci DVD-a „RAMA“ izišli na teren u 8.00 sati te uz pomoć mještana gasili požare na ; Lugu , Kleku, Kućanima , Ustirami , Doščici , Pajićima , Ivancima  i na terenu prema selu Dobroši. Vatrogasci se vratili u bazu u 19.00 sati , a u gašenju požara je sudjelovao i helikopter OS BiH.
 • 30 sati dojava da u blizini sela Lug gori šuma i nisko raslinje.

Na lice mjesta izišli vatrogasci DVD-a „RAMA“ te u 22.40 ugasili i sanirali požarište.

 • Dana, 09.04.2020. godine u 2.30 sati dojava da u blizini sela Ustirama gori šuma i nisko raslinje.

Na lice mjesta izišli vatrogasci DVD-a „RAMA“  te do 05.25 sati ugasili i sanirali  požarište.

Većina požara je još uvijek aktivna , te se i danas nastavlja akcija gašenja svim raspoloživim sredstvima , a očekuje se i pomoć helikoptera OS BiH.

Dana, 08.04.2020. godine djelatnici DVD-a „RAMA“ izvršili su dezinfekciju 5 dostavnih vozila koji dolaze na područje naše općine iz drugih sredina.

PS „PROZOR-RAMA“

Dana 8.4.2020. godine djelatnici PS PROZOR-RAMA izvršili su provjeru 29 osoba kojima je izrečena zaštitna zdravstvena mjera samoizolacije  i utvrdili da se sve osobe pridržavaju mjera samoizolacije.

SANITARNA INSPEKCIJA

Na području naše općine je u proteklih 24 sata evidentiran je jedan dolazak osoba iz inozemstva.

Dana 09.04.2020. godine počinje akcija dezinfekcije haustora u stambenim zgradama, te se mole stanari da iste očiste i pripreme za dezinfekciju.

Podijelite svoje mišljenje sa nama i ostavite komentar