Javni poziv za udruge

Javni poziv za udruge

1. Pravo sudjelovanja imaju:

            – Udruge proistekle iz rata koje su registrirane u Bosni i Hercegovini, imaju sjedište na području općine Prozor-                     Rama, a čiji projekti se provode u interesu i na području općine Prozor-Rama.
 
2. Uvjeti financijske potpore
            – Da se projekt realizira do kraja tekuće godine.
            – Da se projekt odnosi na edukativne, stručne, socijalne, kulturne i športske aktivnosti na području Općine, kao što        su:
            a) organiziranje koncerata, izložbi, kazališnih predstava, predstavljanja knjiga i sl.;
            b) edukacije (borba protiv aktualnih poroka u društvu, tečaj stranih jezika i sl.);
            c) aktivnosti koje promoviraju odgovoran odnos prema prirodi i unapređuju    kvaliteta ljudskog života;
            d) veći angažman članova udruga proisteklih iz rata u društvenom životu;
            e) obilježavanje povijesnih događaja.
 
3. Potrebna projektna dokumentacija
            Prijava treba sadržavati:
–                    Popunjen prijavni obrazac,
–                    Rješenje o registraciji (ovjerena kopija),
–                    Uvjerenje o poreznoj registraciji (ovjerena kopija),
–                    transakcijski račun (kopija ugovora s bankom ili potvrda banke),
–                    Izvješće o održanoj godišnjoj skupštini,
–                    projekt kojim se aplicira.
 
4. Uvjeti prijave
                Sjedište i djelovanje udruga (iz točke 1. ovoga Poziva) treba biti na području općine Prozor-Rama, što se dokazuje ovjerenom kopijom izvoda iz sudskog registra.
 
5. Iznos sredstava
Financijska vrijednost projekta koji će biti podržan u okviru ovoga Javnog poziva treba pratiti sljedeći okvir:
                        1. Minimalna vrijednost projekta: 1.500,00 KM
                        2. Maksimalna vrijednost projekta: 5.000,00 KM
 
            Podnositelj projektnog prijedloga nije obvezan osigurati izravni financijski doprinos. Međutim, nematerijalni ili financijski doprinos može osigurati dodatnu vrijednost projekta prilikom evaluacije.
 
 
6. Način prijave
            Prijavu programa i projekta s traženom dokumentacijom potrebno je dostaviti isključivo poštom na adresu:
                                          Općina Prozor-Rama
                                          Ul. Kralja  Tomislava b.b.
                                          88440 Prozor-Rama
 
S naznakom: "Javni poziv za financiranje i sufinanciranje projekata udruga proisteklih iz rata za 2015. godinu"
 
 
7. Rok za podnošenje prijave
 
            Rok za podnošenje prijave programa i projekata za financijsku potporu iz sredstava općinskog proračuna je 15 (petnaest) dana od dana objavljivanja ovoga Poziva na Oglasnoj ploči Općine.
 
NAPOMENA:  Sve informacije, kao i Prijavni obrazac za sudjelovanje na Javnom pozivu, možete dobiti u Službi za opću upravu i društvene djelatnosti općine Prozor-Rama, kontakt osoba: Enes Manov, Pomoćnik načelnika za opću upravu i društvene djelatnosti, tel: 036/771-922 ili putem službene web stranice općine Prozor-Rama:      
             
Prijave Udruga koje nisu prethodno opravdale korištenje sredstava po prethodnom Javnom pozivu (2014) godine,  neće biti razmatrane.

 

Oznake

Podijelite svoje mišljenje sa nama i ostavite komentar