• Jezik Povelje bosanskoga bana Tvrtka
  • Jezik Povelje bosanskoga bana Tvrtka
  • Jezik Povelje bosanskoga bana Tvrtka
  • Jezik Povelje bosanskoga bana Tvrtka
  • Jezik Povelje bosanskoga bana Tvrtka

Jezik Povelje bosanskoga bana Tvrtka

Jezik Povelje bosanskoga bana Tvrtka vojvodi Vukcu Hrvatiniću od 11. 8. 1366. godine pisane “pod Prozorom u Rami”

Povelja bana Tvrtka copy

Amira Turbić-Hadžagić, Filozofski fakultet Univerziteta u Tuzli

IMG_2858

Pravni spomenici nastali između 12. i 15. stoljeća svjedoče o društveno-pravnim odnosima u svakodnevnome životu i temeljni su izvor za proučavanje bosanske pravne, jezične i kulturne povijesti. Autorica u radu analizira jezične osobitosti Povelje bosanskoga bana Tvrtka koja je napisana vojvodi Vukcu Hrvatiniću 11. 8. 1366. godine. Danas se originalni primjerak nalazi u HAZU-u u Zagrebu pod sign. ćir. I/1. Povelju je napisao pisar Dražeslav, poluustavom „podь prozoromь u ramê.“ Jezični opis obuhvaća analizu teksta na ortografskoj, fonološkoj, morfološkoj, sintaktičkoj i leksičkoj ravni, a posebni se interes usmjerava prema usporedbi jezika bosaničkih pravnih dokumenata/zapadnom bosanskom ćirilicom pisanih pravnih dokumenata srednjovjekovne Bosne prema stoljeću u kojem su nastali.

 

Povelja bana Tvrtka 3a copy (1)Povelja bana Tvrtka 3b copyPovelja bana Tvrtka 3c copy

Podijelite svoje mišljenje sa nama i ostavite komentar

Marketing