JKP „VODOGRAD“:  50 tisuća KM iz Fonda za zaštitu okoliša FBiH kao potpora izgradnji sortirnice

JKP „VODOGRAD“: 50 tisuća KM iz Fonda za zaštitu okoliša FBiH kao potpora izgradnji sortirnice

Javno komunalno poduzeće „Vodograd“ Prozor-Rama prijavilo  se na javni poziv za sufinanciranje projekata iz Fonda za zaštitu okoliša Federacije BiH. Na raspisani natječaj za projekte zaštite okoliša prijavljen je projekt Izgradnje postrojenja za selekciju komunalnog otpada u općini Prozor-Rama  u kojem je zatražen iznos od 100.000 KM. Nakon natječajne procedure odobreno je pola iznosa, odnosno, 50.000 KM.

Podsjetimo da je sortirnica otpada pri samom završetku gdje se izvode radovi oko same zgrade. Dosadašnji radovi su prešli više od 3 milijuna KM koje je osigurala općina Prozor-Rama.

Svaka potpora je dobrodošla i ovo je jedan od rijetkih primjera kada viša razina vlasti daje potporu projektima u općini Prozor-Rama.

Podijelite svoje mišljenje sa nama i ostavite komentar