JKP “Vodograd” dobio 51 novi kontejner za otpad

JKP “Vodograd” dobio 51 novi kontejner za otpad

JKP “Vodograd” d.o.o.  Prozor-Rama sudjelovalo na javnom natječaju za dodjelu sredstava za realizaciju programa, projekata i sličnih aktivnosti za zaštitu okoliša, koji je raspisao Fond za zaštitu okoliša FBiH za 2016.godinu,  sa projektom pod nazivom “Proširenje usluge prikupljanja komunalnog otpada na području općine Prozor-Rama- nabava i razmještaj kontejnera“ .

Prema navedenom projektu planirana je nabava 51 kontejnera, te da se odrede lokacije i izvrši razmještaj istih u naseljima Rumboci, Varvara, Dobroša, Blace, Glibe, Jurići, Ljubunci, Here, Uzdol, Ćališi i Borovnica, a sve u cilju proširenja usluge prikupljanja i odvoza komunalnog otpada na području općine Prozor-Rama.

Za navedeni projekt JKP “Vodograd” doo Prozor-Rama su odobrena sredstva, od strane Fonda za zaštitu okoliša FBIH, u iznosu od 25.000,00 KM za nabavu kontejnera. U svrhu realizacije projekta JKP “Vodograd” d.o.o. Prozor-Rama je izvršilo, putem postupka javne nabave, nabavu kontejnera, te su isti isporučeni dana 27.04.2017.godine, nakon čega će se pristupiti daljnjoj realizaciji projekta.

Ovim projektom će doći do poboljšanja i proširenja usluge prikupljanja i odvoza komunalnog otpada na području općine Prozor-Rama, a sve u cilju zaštite okoliša i sprječavanja nastanka  divljih deponija i neovlaštenog odlaganja otpada.

 

Podijelite svoje mišljenje sa nama i ostavite komentar