JOŠ JEDNA PRESUDA U KORIST OPĆINE PROZOR – RAMA

JOŠ JEDNA PRESUDA U KORIST OPĆINE PROZOR – RAMA

Odlučno zalaganje za zakonit i korektan odnos elektroprivrednih poduzeća spram općine Prozor – Rama dovelo je ovih dana do još jedne presude u korist Općine.

Vrhovni sud Federacije BiH, u postupku revizije ranije donesene drugostupanjske presude, presudio je onako kako je općina Prozor – Rama tražila – Potvrđuje se prvostupanjska presuda. Elektroprivreda BiH Sarajevo dužna je platiti iznos od 2.196.307,60 KM uvećano za kamatu!

Naime, tužbu zbog nepoštivanje odredbi Zakona, (koji kaže da su pri obračunu i plaćanju elektroprivredna poduzeća dužna uvažiti i  dotok vode i površinu potopljenog zemljišta), Općina je podnijela Općinskom sudu Mostar  8.4.2013.

Prvostupanjska presuda bila je 08.05.2015. Općini je dosuđen iznos: 4.392.615,36 KM. Tada je od strane Elektroprivrede BiH Sarajevo uložena žalba koja je razmatrana u drugostupanjskom postupku.

Drugostupanjska presuda bila je 15.03.2016. Kantonalni/Županijski sud Mostar, presudio je da Elektroprivreda BiH Sarajevo treba općini Prozor – Rama platiti polovicu iznosa dosuđenog prvostupanjskom presudom. Početkom srpnja  2016. izvršeno je plaćanje glavnice 2.196.307,60, kamata 851.687,94, troškova postupka 10.856,25 KM, sveukupno: 3.058.851,79 KM.

Na drugostupanjsku presudu je općina Prozor – Rama, putem općinske pravobraniteljice, uložila zahtjev za reviziju tražeći da Elektroprivreda plati cijeli iznos dosuđen prvostupanjskom presudom.

Vrhovni sud Federacije BiH je, kako smo rekli, donio presudu kojom se mijenja drugostupanjska presuda i Elektroprivredi nalaže da plati cijeli iznos dosuđen prvostupanjskom presudom!

Poznato je da je i presuda protiv Elektroprivrede HZ HB Mostar bila na reviziji kod Vrhovnog suda FBiH. I tada je presuda, donesena početkom ove godine, bila u korist Općine, odnosno nije uspio naum Elektroprivrede Hz HB Mostar da povrati novac koji je uplaćivan po ranije donesenoj presudi.

Na ovaj način se dokazuje da je općina Prozor – Rama potpuno ispravno, utemeljeno na Zakonu, tražila isplate razlika koje su nastajale pri dosadašnjoj manjoj isplati naknada od onih koji su propisani Zakonom. Općinski Načelnik dr. Jozo Ivančević bio je prema tim odnosima veoma odlučan i jasan, nije podilazio moćnim javnim poduzećima, već je hrabro i ustrajno inzistirao na novcima koji pripadaju ovoj općini. Svojim kvalitetnim radom uspjehu su doprinijeli Općinska pravobraniteljica, kao i općinske Službe.

Valja znati da su spomenute presude obuhvatile razdoblje do 31.12.2013. godine. Istom odlučnošću nastavljene su i nove tužbe, za nova razdoblja.

Podijelite svoje mišljenje sa nama i ostavite komentar