Josip Juraj Strossmayer – hrvatski biskup, političar i dobročinitelj (1815.)

Josip Juraj Strossmayer – hrvatski biskup, političar i dobročinitelj (1815.)

Josip Juraj Strossmayer, hrvatski je biskup, političar i dobročinitelj, rođen 4. veljače 1815. u Osijeku. Bio je među najznačajnijim i najutjecajnijim Hrvatima 19. st.

Nakon završena sjemeništa u Đakovu, studirao je teologiju u Pešti, gdje je 1834. doktorirao iz filozofije. Zaređen je 1838., a potom je studirao na Augustineumu u Beču, gdje je doktorirao iz teologije (1842). Do 1847. bio je profesor u đakovačkom sjemeništu, a od jeseni 1847. u Beču je obavljao službu dvorskoga kapelana i jednog od trojice ravnatelja Augustineuma. Tijekom revolucionarnih zbivanja 1848. zastupao je ideju o ustavnom i federalnom uređenju Habsburške Monarhije.

Bio je imenovan srijemsko-bosanskim biskupom (kasdnije Đakovačko-osječka nadbiskupija) 1849. U doba neoapsolutizma (1851.–1860.), zbog naklonjenosti prema slavenskoj i južnoslavenskoj ideji, bio je pod stalnim policijskim nadzorom. Aktivno se bavio politikom te bio istaknuti prvak Narodne stranke. Bio je i veliki župan Virovitičke županije. Nakon sklapanja Hrvatsko-ugarske nagodbe (1868.), revizije Nagodbe (1873.) i popuštanja narodnjaka pred madžarskim zahtjevima, u ljeto 1873. povukao se iz politike.

Na crkvenom planu Strossmayer se zalagao za ekumenizam. Stipendirao je bosanske franjevce te započeo izgradnju katedrale u Đakovu. Posebno se istaknuo na Vatikanskom koncilu (1869.- 1870.), piše enciklopedija.hr.

Bio je i mecena na kulturno-prosvjetnom planu financijski pomažući brojne institucije (Matica hrvatska, tiskara u Cetinju, Viša gimnazija u Osijeku, JAZU, galeriju slika u Zagrebu…).

Strossmayer je doživio visoku dob od 90 godina. Umro je 8. svibnja 1905. godine u Đakovu.

/Izvor: Ž.I., Nedjelja.ba/

Podijelite svoje mišljenje sa nama i ostavite komentar