• Lovačka kuća sa solarnom pločom
  • Lovačka kuća sa solarnom pločom
  • Lovačka kuća sa solarnom pločom

Lovačka kuća sa solarnom pločom

Lovačko društvo „Vepar“ Prozor-Rama je organizirano kroz brojne sekcije. Malo koja lovačka organizacija se može pohvaliti takvom organizacijom. Svaka sekcija ima svoju lovačku kuću na području u kojem love. Neke sekcije imaju i poviše njih. Kuće su gradili lovci uz najveću potporu općine Prozor-Rama, ali i drugih brojnih donatora. Tom izgradnjom otvorile su se mogućnosti za razvoj lovnog turizma.

3

Lovačka sekcija Gračac ima svoju osobitost i prednjači u broju kuća. Ima ih ukupno četir. Na kući, koja se nalazi pored puta za Kućane, u šumi na osami uvedena je električna struja.  No, to uvođenje električne energije nije obavljeno na klasičan način. Postavljena je solarna ploča koja daje dovoljnu jačinu koliko je potrebno lovcima za osvjetljenje. Kuća je cijelo vrijeme  osvjetljena što ovom prelijepom krajoliku noću daje još bolji, zanimljiv i neobičan ambijent tu u osami u šumi pored puta koji ima dvanaest krivina prije  nego se stigne u selo. Kuća se nalazi na desetoj krivini od Ustirame. Inače put je veoma zahtjevan s velkim usponom. Od ideje Ivana Džalte zvanog Šmakso do realizacije nije prošlo puno vremana što govori o lovcima koji su odlučni i od akcije.

2

„Dovoljno da osvijetli kuću vani, unutra i da okreće ražanj“, veoma zadovoljan učinjenim reče Ivica Džalto Ban.U financijskoj konstrukciji sudjelovali su svi lovci koji „gravitiraju“ kući, a ideju su realizirali Šmakso i Mato Džalto.

Ovo je zasigurno jedan od primjera kako kuću učiniti što poželjnijom i atraktivnijom.

S.Ć.

Podijelite svoje mišljenje sa nama i ostavite komentar