METEOROLOŠKI GRAFIKONI ZA OŽUJAK 2019. GODINE

METEOROLOŠKI GRAFIKONI ZA OŽUJAK 2019. GODINE

METEOROLOŠKI GRAFIKONI ZA OŽUJAK 2019. GODINE

Grafički prikaz mjesečnog hoda temperature zraka u 8 h, 14 h, 21 h u °C

SREDNJA MJESEČNA TEMPERATURA ZRAKA:                                       8,0 °C

PROSJEČNA MJESEČNA TEMPERATURA ZRAKA (1931. – 1960.):         4,3 °C

MINIMALNA MJESEČNA TEMPERATURA ZRAKA:                                0,5 °C

MAKSIMALNA MJESEČNA TEMPERATURA ZRAKA:                             21,3 °C

Grafički prikaz mjesečnog hoda temperature zraka u °C

Grafički prikaz mjesečnog hoda relativne vlažnosti u 8h, 14h, 21h u %

SREDNJA MJESEČNA RELATIVNA VLAŽNOST ZRAKA:                                   63,9 %
PROSJEČNA MJESEČNA RELATIVNA VLAŽNOST ZRAKA (1931. – 1960.)70,0 %
MINIMALNA MJESEČNA RELATIVNA VLAŽNOST ZRAKA:                               4,0 %
MAKSIMALNA MJESEČNA RELATIVNA VLAŽNOST ZRAKA:                          98,0 %

Grafički prikaz hoda relativne vlažnosti zraka u %

Grafički prikaz mjesečnog hoda brzine vjetra u 8h, 14h, 21h u m/s

MAKSIMALNA MJESEČNA BRZINA VJETRA:     5,1 m/s

MINIMALNA MJESEČNA BRZINA VJETRA:       0,0 m/s

SREDNJA MJESEČNA BRZINA VJETRA:             1,1 m/s

Grafički prikaz mjesečnog hoda brzine vjetra u m/s

Grafički prikaz mjesečne strukture tlaka zraka u hPa

BROJ DANA S VISOKIM TLAKOM ZRAKA:                 20

BROJ DANA S NISKIM TLAKOM ZRAKA:                     2

BROJ DANA S PROMJENJIVIM TLAKOM ZRAKA:       9

Grafički prikaz mjesečnog hoda količine padalina u mm

APSOLUTNA MAKSIMALNA MJESEČNA KOLIČINA PADALINA:                    7,0 mm

APSOLUTNA MINIMALNA MJESEČNA KOLIČINA PADALINA:                       0,0 mm

UKUPNA MJESEČNA KOLIČINA PADALINA:                                                39,2 mm

UKUPNA PROSJEČNA MJESEČNA KOLIČINA PADALINA (1931.-1960.):     69,0 mm

Grafički prikaz mjesečnog hoda visine snijega u cm

APSOLUTNA MAKSIMALNA MJESEČNA VISINA SNIJEGA:     2,0 cm

APSOLUTNA MINIMALNA MJESEČNA VISINA SNIJEGA :       0,0 cm

BROJ VEDRIH DANA:                                                            7,0

PROSJEČAN BROJ VEDRIH DANA (1946. – 1965.):               5,6     

BROJ OBLAČNIH DANA:                                                        3,0

PROSJEČAN BROJ OBLAČNIH DANA (1946. – 1965.):         12,2  

BROJ PROMJENJIVIH DANA:                                               21,0

 

 

Pripremila meteorološka sekcija Srednje škole Prozor

 

 

 

 

 

 

 

Podijelite svoje mišljenje sa nama i ostavite komentar