• METEOROLOŠKI GRAFIKONI ZA SIJEČANJ 2019. GODINE
 • METEOROLOŠKI GRAFIKONI ZA SIJEČANJ 2019. GODINE
 • METEOROLOŠKI GRAFIKONI ZA SIJEČANJ 2019. GODINE
 • METEOROLOŠKI GRAFIKONI ZA SIJEČANJ 2019. GODINE
 • METEOROLOŠKI GRAFIKONI ZA SIJEČANJ 2019. GODINE
 • METEOROLOŠKI GRAFIKONI ZA SIJEČANJ 2019. GODINE
 • METEOROLOŠKI GRAFIKONI ZA SIJEČANJ 2019. GODINE
 • METEOROLOŠKI GRAFIKONI ZA SIJEČANJ 2019. GODINE
 • METEOROLOŠKI GRAFIKONI ZA SIJEČANJ 2019. GODINE
 • METEOROLOŠKI GRAFIKONI ZA SIJEČANJ 2019. GODINE
 • METEOROLOŠKI GRAFIKONI ZA SIJEČANJ 2019. GODINE
 • METEOROLOŠKI GRAFIKONI ZA SIJEČANJ 2019. GODINE
 • METEOROLOŠKI GRAFIKONI ZA SIJEČANJ 2019. GODINE
 • METEOROLOŠKI GRAFIKONI ZA SIJEČANJ 2019. GODINE
 • METEOROLOŠKI GRAFIKONI ZA SIJEČANJ 2019. GODINE

METEOROLOŠKI GRAFIKONI ZA SIJEČANJ 2019. GODINE

Grafički prikaz mjesečnog hoda temperature zraka u 8 h, 14 h, 21 h u °C

 

SREDNJA MJESEČNA TEMPERATURA ZRAKA:                                       -0,6 °C

PROSJEČNA MJESEČNA TEMPERATURA ZRAKA (1931. – 1960.):    -1,6 °C

MINIMALNA MJESEČNA TEMPERATURA ZRAKA:                              10,0 °C

MAKSIMALNA MJESEČNA TEMPERATURA ZRAKA:                             11,8 °C

Grafički prikaz mjesečnog hoda srednje dnevne temperature zraka u °C

Grafički prikaz mjesečnog hoda relativne vlažnosti u 8h, 14h, 21h u %

SREDNJA MJESEČNA RELATIVNA VLAŽNOST ZRAKA:                                    83,5 %
PROSJEČNA MJESEČNA RELATIVNA VLAŽNOST ZRAKA (1931. – 1960.):   81,0 %
MINIMALNA MJESEČNA RELATIVNA VLAŽNOST ZRAKA:                              50,0 %
MAKSIMALNA MJESEČNA RELATIVNA VLAŽNOST ZRAKA:                         100,0 %

Grafički prikaz hoda srednje relativne vlažnosti zraka u %

Grafički prikaz mjesečnog hoda brzine vjetra u 8h, 14h, 21h u m/s

MAKSIMALNA MJESEČNA BRZINA VJETRA:    0,9 m/s

MINIMALNA MJESEČNA BRZINA VJETRA:       0,0 m/s

SREDNJA MJESEČNA BRZINA VJETRA:             5,0 m/s

Grafički prikaz mjesečnog hoda srednje brzine vjetra u m/s

Grafički prikaz mjesečne strukture tlaka zraka u hPa

BROJ DANA S VISOKIM TLAKOM ZRAKA:               11

BROJ DANA S NISKIM TLAKOM ZRAKA:                  14

BROJ DANA S PROMJENJIVIM TLAKOM ZRAKA:     6

Grafički prikaz mjesečnog hoda količine padalina u mm

APSOLUTNA MAKSIMALNA MJESEČNA KOLIČINA PADALINA:                 22,1 mm

APSOLUTNA MINIMALNA MJESEČNA KOLIČINA PADALINA:                       0,0 mm

UKUPNA MJESEČNA KOLIČINA PADALINA:                                                   69,7 mm

UKUPNA PROSJEČNA MJESEČNA KOLIČINA PADALINA (1931.-1960.): 75,0 mm

Grafički prikaz mjesečnog hoda maksimalne i minimalne dnevne temperature zraka u °C

APSOLUTNA MAKSIMALNA MJESEČNA TEMPERATURA ZRAKA U °C – T max =  13,5 °C (28. 01. 2019.)
APSOLUTNA MINIMALNA MJESEČNA TEMPERATURA ZRAKA U °C –    T min = 11,3 °C (16. 01. 2019.)

Grafički prikaz mjesečnog hoda maksimalne i minimalne dnevne relativne vlažnosti zraka u %

APSOLUTNA MAKSIMLNA MJESEČNA RELATIVNA VLAŽNOST ZRAKA U % – Rv max =  100 % (14., 17., 18., 20., 21., 22., 23., 28., 29., 30. i 31. 01. 2019.)
APSOLUTNA MINIMALNA MJESEČNA RELATIVNA VLAŽNOST ZRAKA U % – Rv min =   49 % (07. 01. 2019.)

Grafički prikaz mjesečnog hoda maksimalne brzine vjetra u m/s

APSOLUTNA MAKSIMALNA MJESEČNA BRZINA (I SMJER VJETRA) VJETRA U m/s – V max = 8,0  m/s (SI) (25.01.2019.)

Grafički prikaz mjesečnog hoda maksimalne i minimalne točke rosišta u °C

APSOLUTNA MAKSIMALNA MJESEČNA TOČKA ROSIŠTA U °C – Tr max = 14 °C (28., 29. i 31. 2019.)

APSOLUTNA MINIMALNA MJESEČNA TOČKA ROSIŠTA U °C – Tr min = 20 °C  (05.01.2019.)

Grafički prikaz mjesečnog hoda maksimalnog i minimalnog tlaka zraka u hPa

APSOLUTNI MAKSIMALNI MJESEČNI TLAK ZRAKA U hPa – Pz max = 1023 hPa (07.01.2019.)

APSOLUTNI MINIMALNI MJESEČNI TLAK ZRAKA U hPa  – Pz min = 996 hPa  (23.01.2019.)

Grafički prikaz mjesečnog hoda visine snijega u cm

MAKSIMALNA MJESEČNA VISINA SNIJEGA:       30,4 cm (23.01.2019.)

MINIMALNA MJESEČNA VISINA SNIJEGA:            5,0 cm (01. i 02.01.2019.)

BROJ VEDRIH DANA:                                                          0,0

PROSJEČAN BROJ VEDRIH DANA (1946. – 1965.):            2,7     

BROJ OBLAČNIH DANA:                                                     9,0

PROSJEČAN BROJ OBLAČNIH DANA (1946. – 1965.):     14,4 

BROJ PROMJENJIVIH DANA:                                           22,0

 

Pripremila meteorološka sekcija Srednje škole Prozor

 

Podijelite svoje mišljenje sa nama i ostavite komentar