Meteorološki grafikoni za svibanj 2019. godine

Meteorološki grafikoni za svibanj 2019. godine

Grafički prikaz mjesečnog hoda temperature zraka u 8 h, 14 h, 21 h u °C

SREDNJA MJESEČNA TEMPERATURA ZRAKA:                                       10,7 °C

PROSJEČNA MJESEČNA TEMPERATURA ZRAKA (1931. – 1960.):         13,6 °C

MINIMALNA MJESEČNA TEMPERATURA ZRAKA:                                   2,8 °C

MAKSIMALNA MJESEČNA TEMPERATURA ZRAKA:                               22,0 °C

Grafički prikaz mjesečnog hoda temperature zraka u °C

Grafički prikaz mjesečnog hoda relativne vlažnosti zraka u 8h, 14h, 21h u %

SREDNJA MJESEČNA RELATIVNA VLAŽNOST ZRAKA:                                   82,2 %
PROSJEČNA MJESEČNA RELATIVNA VLAŽNOST ZRAKA (1952. – 1961.)67,0 %
MAKSIMALNA MJESEČNA RELATIVNA VLAŽNOST ZRAKA:                          99,0 %
MINIMALNA MJESEČNA RELATIVNA VLAŽNOST ZRAKA:                             30,0 %

Grafički prikaz mjesečnog hoda relativne vlažnosti zraka u %

Grafički prikaz mjesečnog hoda brzine vjetra u 8h, 14h, 21h u m/s

MAKSIMALNA MJESEČNA BRZINA VJETRA:     7,2 m/s

MINIMALNA MJESEČNA BRZINA VJETRA:       0,0 m/s

SREDNJA MJESEČNA BRZINA VJETRA:             1,0 m/s

Grafički prikaz mjesečnog hoda brzine vjetra u m/s

Grafički prikaz mjesečne strukture tlaka zraka u hPa

BROJ DANA S VISOKIM TLAKOM ZRAKA:                 9

BROJ DANA S NISKIM TLAKOM ZRAKA:                  15

BROJ DANA S PROMJENJIVIM TLAKOM ZRAKA:      7

Grafički prikaz mjesečnog hoda količine padalina u mm

APSOLUTNA MAKSIMALNA MJESEČNA KOLIČINA PADALINA:                      25,0 mm

APSOLUTNA MINIMALNA MJESEČNA KOLIČINA PADALINA:                          0,0 mm

UKUPNA MJESEČNA KOLIČINA PADALINA:                                                 143,5 mm

UKUPNA PROSJEČNA MJESEČNA KOLIČINA PADALINA (1931.-1960.):        89,0 mm

Grafički prikaz mjesečnog hoda maksimalne i minimalne temperature zraka u °C

APSOLUTNA MAKSIMALNA MJESEČNA TEMPERATURA ZRAKA U °C – T max = 26,8 °C (25.05.2019.)
APSOLUTNA MINIMALNA MJESEČNA TEMPERATURA ZRAKA U °C -T min = 0,8 °C (08.05.2019.)

Grafički prikaz mjesečnog hoda maksimalne i minimalne relativne vlažnosti zraka u %

APSOLUTNA MAKSIMALNA MJESEČNA RELATIVNA VLAŽNOST ZRAKA U % – Rv max =  100 % (10., 13., 15., 23., 28., 29. i 30.05.2019.)
APSOLUTNA MINIMALNA MJESEČNA RELATIVNA VLAŽNOST ZRAKA U % – Rv min =   25 % (11.05.2019.)

Grafički prikaz mjesečnog hoda maksimalne brzine vjetra u m/s

APSOLUTNA MAKSIMALNA MJESEČNA BRZINA (I SMJER) VJETRA U m/s – V max = 8,7  m/s (Z) (06.05.2019.)

Grafički prikaz mjesečnog hoda maksimalne i minimalne točke rosišta u °C

APSOLUTNA MAKSIMALNA MJESEČNA TOČKA ROSIŠTA U °C – Tr max = 20 °C (22.05.2019.)

APSOLUTNA MINIMALNA MJESEČNA TOČKA ROSIŠTA U °C – Tr min = 3 °C  (08.05.2019.)

Grafički prikaz mjesečnog hoda maksimalnog i minimalnog tlaka zraka u hPa

APSOLUTNI MAKSIMALNI MJESEČNI TLAK ZRAKA U hPa – Pz max = 1023 hPa (30.05.2019)

APSOLUTNI MINIMALNI MJESEČNI TLAK ZRAKA U hPa  – Pz min = 1000 hPa  (05.05.2019.)

 

BROJ VEDRIH DANA:                                                       0,0

PROSJEČAN BROJ VEDRIH DANA (1946. – 1965.):         2,8     

BROJ OBLAČNIH DANA:                                                11,0

PROSJEČAN BROJ OBLAČNIH DANA (1946. – 1965.):    9,1  

BROJ PROMJENJIVIH DANA:                                         20,0

 

Pripremili članovi meteorološke sekcije Srednje škole Prozor

Podijelite svoje mišljenje sa nama i ostavite komentar