Ministar u Vladi HNŽ novac za hitne slučajeve dodijelio svojoj sestri

Ministar u Vladi HNŽ novac za hitne slučajeve dodijelio svojoj sestri

Federalna uprava policije po nalogu Tužiteljstva HNŽ ”obišla” je Ministarstvo gospodarstva Hercegovačko-neretvanskog kantona na čijem je čelu ministar Željko Laketić i izuzela dokumentaciju u vezi sa dodjelom poticaja gospodarstvenicima u 2019. godini. Iz neslužbenih izvora Žurnal saznaje detalje onoga što je, između ostalog, zanimalo FUP i Tužiteljstvo.

Ministar Laketić tijekom posljednjih godina novac je dodjeljivao vlastitoj sestri Vedrani Nurković

I to interventna sredstva namijenjena za hitne slučajeve! ”Nema to veze, sve je išlo po procedurama, mi smo se prijavili na javne pozive i dobili sredstva” – kaže za Žurnal Vedrana Nurković.

Više transakcija

Kako je Žurnal ranije objavo, ove dodjele istražuje Tužiteljstvo HNŽ, a FUP je u drugoj polovini srpnja dostavio Izvještaj o počinjenom krivičnom djelu i izvršiocu protiv jedne osobe zbog zloupotrebe položaja a prema krivičnom zakonu Federacije BiH. Laketić je na čelo Ministarstva 2015. došao kao kadar Stranke demokratske akcije, ali je 2020. godine napustio tu stranku i prešao u Savez za bolju budućnost.

U sljedećim godinama, ministar Laketić je, odlučujući o korisnicima poticaja za gospodarstvo, zaobišao preporuke komisije i sredstva dodjeljivao prema vlastitom nahođenju i korisnicima koji uopće nisu ispunjavali uvjete za to!

Obrt Tarra iz Mostara u vlasništvu obitelji Vedrane Nurković od 2017. do 2019. dobio je ukupno 60.000 KM od Ministarstva gospodarstva HNŽ. Od toga, dio sredstava ministrova sestra dobila je iz fonda za hitne slučajeve.

U 2020. Vedrana Nurković i Adis Sarić osnivaju novu firmu – Tarra Company i odmah iste godine od Ministarstva gospodarstva dobijaju 22.500 KM. Sljedeće, 2021. još 20.000. Ukupno, od 2017. do 2021. više od 100.000 KM. Nije Vedrana Nurković jedini blizak srodnik koji crpi novce iz proračuna i interventnih sredstava. Vlasnik kompanije Agrojata iz Konjica Uzejir Balić je brat ministra pravosuđa HNŽ Suada Balića. Od Ministarstva gospodarstva dobili su oko 100.000 KM u posljednjih nekoliko godina.

Ministar nije poštovao preporuke komisije

Posla će za policiju i tužilaštvo, po svemu sudeći, u Ministarstvu gospodarstva biti i u sljedećim godinama. Prema informacijama Žurnala, veliki problem u dodjeli sredstava za gospodarstvenike u 2021. godini je u tome što je preporuka komisije koja je formirana za odabir korisnika naknadno samoinicijativno preinačena od strane ministra Laketića. Ministarstvo gospodarstva prošle godine dodijelilo je skoro 1,4 milijua KM subvencija privatnim preduzećima.

Komisija je imala zadatak da prijave razvrsta, ocijeni i dostavi ministru Laketiću

On je trebao utvrditi prijedlog odluke o odabiru korisnika. Pritom, ministar je mogao uzeti u obzir ukupan iznos sredstava koja je aplikant prethodno dobio od Ministarstva u posljednje tri godine. Ali ova odredba programa imala je za posljedicu da je veći iznos sredstava odobren korisnicima sa manjim brojem bodova, kao i da su sredstva odobrena korisnicima koji ne ispunjavaju definirane uvjete.

Vlada je na prijedlog ministra 30. 12. 2021. godine donijela odluku o davanju suglasnosti na prijedlog popisa odabranih korisnika poticajnih sredstava u ukupnom iznosu od oko 1,1 milijun KM. Ugovore sa korisnicima zaključio je ministar u siječnju 2022. godine. U nacrtu izvještaja o reviziji Hercegovačko-neretvanskog kantona koji još uvijek nije javan, a koji je na izjašnjavanje poslan ministarstvima u Vladi, navodi se da ”nije praćen redoslijed korisnika sa bodovne liste prema izvještaju komisije”.

“Ne uvažavajući redoslijed korisnika prema utvrđenim bodovima, evidentno je da su za dodjelu predloženi određeni aplikanti s manjim brojem bodova, a da pojedini aplikanti s većim brojem bodova nisu ušli u izbor za raspodjelu sredstava. Također, nižerangirani aplikanti predloženi su za dodjelu većeg iznosa sredstava od visoko rangiranih. Naprimjer, u LOT-u Poticaji tehnološkom razvoju i digitalizaciji, Hercegovačka pivara d.o.o. Mostar sa 35,53 bodova predložena je za dodjelu iznosa od 33.000 KM, a prvorangirani Rukotvorine d.o.o. Konjic sa 72,42 bodova i predloženim iznosom od 10.000 KM).

Odlukama Vlade od 30. 12. 2021. godine za pet korisnika sredstva su odobrena u iznosu od 94.000 KM, iako nisu ispunjavali formalno-pravne uvjete za dodjelu: – Commerc Media d.o.o. Mostar, Mo Tech d.o.o. Mostar, Mo Line d.o.o. Mostar, Oniks d.o.o. Mostar, Obrt ”Primera” Mostar.

Brojni propusti

U Izvještaju o reviziji Hercegovačko-neretvanskog kantona navode se brojni krupni propusti u radu ministarstava u sastavu Vlade, ali o njima u drugim tekstovima. Izvještaj potvrđuje pisanje Žurnala o nezakonitoj dodjeli interventnih sredstava (primjeri od po 200.000 KM) krajem prošle godine kompanijama Marinada i Jaffa-komerc.

Premijer HNŽ Nevenko Herceg interventna sredstva dijelio je protivno zakonu!

Umjesto da ih koristi u urgentnim situacijama dijelio ih je po političkoj liniji. Kao jedan od primjera naveden je Niko Marušić, za kojeg je Žurnal više puta pisao da iskorištava položaj u Hrvatskom narodnom saboru i Hrvatskoj demokratskoj zajednici i svoju bliskost sa predsjednikom HDZ-a Draganom Čovićem da bi crpio proračunska sredstva za vlastitu privatnu kompaniju – Marinada, koja ima tek jednog uposlenika.

Marušić je direktor Fonda za zaštitu okoliša HNŽ i nositelj propalog projekta fabrike rajčica, za koji je novac, između ostalog, dala i Hrvatska vlada.

“Sredstva za gopodarska društva Jaffa- Komerc d.o.o. Mostar i Marinada d.o.o. Mostar u ukupnom iznosu od 400.000 KM odobrena su iz tekuće rezerve samo na osnovu zahtjeva korisnika, bez priložene dokumentacije koja bi dokazala da se radi o hitnim i nepredviđenim izdacima, u skladu s odredbama Zakona o izvršavanju Proračuna Kantona, zbog čega konstatiramo da nije bilo osnova za izdvajanje sredstava u namjene utvrđene ugovorima za nabavku repromaterijala, zaštitnih sredstava, mineralnih gnojiva, ambalaže kao i izgradnju objekata za pogon sušenja voća i povrća”, navedeno je u izvještaju.

Iz Ministarstva gospodarstva HNŽ nisu odgovorili na pitanja Žurnala o dodjeli poticaja tijekom 2019. godine.

Podijelite svoje mišljenje sa nama i ostavite komentar