Ministarstvo zdravstva, rada i socijalne skrbi: Priopćenje za javnost

Ministarstvo zdravstva, rada i socijalne skrbi: Priopćenje za javnost

Nakon što je u Sveučilišnoj kliničkoj bolnici Mostar proveden inspekcijski nadzor, priopćenjem za javnost oglasilo se Ministarstvo, zdravstva, rada i socijalne skrbi:

Dana 12.10.2016. godine u 9.30 sati Ministarstvo zdravstva, rada i socijalne skrbi HNŽ zaprimilo je od Federalne uprave za inspekcijske poslove akt, broj: 08-37-5-04780/16 od 10.10.2016. godine, kojim su dostavili Informaciju o izvršenom inspekcijskom nadzoru federalnih zdravstvenih inspektora  u Sveučilišnoj kliničkoj bolnici Mostar. Uvidom u dostavljeni dokument evidentno je da je Informacija o izvršenom inspekcijskom nadzoru federalnih inspektora u Sveučilišnoj kliničkoj bolnici Mostar  objavljena na WEB stranici www.fuzip.gov.ba dana 11.10.2016. godine sažetak dostavljene informacije ovom Ministarstvu, te je u tom smislu javnost već informirana.

S obzirom na to da je županijski sanitarni inspektor bio dio tima u vršenju inspekcijskog nadzora, Ministarstvo zdravstva, rada i socijalne skrbi HNŽ ističe sljedeće:

Temeljem Zakona o zaštiti pučanstva od zaraznih bolesti  Rješenjem županijskog sanitarnog inspektora naloženo je odgovornoj osobi – ravnatelju Sveučilišne kliničke bolnice Mostar  da u Klinici za ginekologiju  i porodništvo  ODMAH izvrši dezinfekciju instrumenata, pribora i okoline, sterilizaciju opreme i pribora za medicinske postupke, provedbu preventivnih i specifičnih mjera, te mikrobiološku kontrolu žive i nežive sredine i druge mjere sukladno Pravilniku o uvjetima i načinu provođenja mjera za sprječavanje i suzbijanje bolničkih infekcija.

Naime,  uvidom u Protokol za sterilnost za 2016. godinu na Odjelu za mikrobiologiju Sveučilišne kliničke bolnice Mostar evidentno je da je 19.08.2016. godine  na uzorku brisa korita u predrađaoni na Klinici za ginekologiju  i porodništvo  utvrđen pozitivan nalaz na bakteriju  Klebsiellu pneumoniae, te je županijski sanitarni inspektor naložio naprijed navedene mjere.

Nadalje, Federalnim zdravstvenim inspektorima i županijskom sanitarnom inspektoru nije predočen Obrazac:  Prijava oboljenja – smrti od zarazne bolesti sukladno Pravilniku o načinu prijavljivanja zaraznih bolesti.

U tom smislu,  županijski sanitarni inspektor podnio je prekršajni nalog kojim se izriče novčana kazna odgovornoj osobi i zdravstvenoj ustanovi za ne prijavljivanje zaraznih bolesti sukladno Zakonu o zaštiti pučanstva od zaraznih bolesti  i propisima donesenim temeljem ovog zakona.

Podijelite svoje mišljenje sa nama i ostavite komentar