Muslimani sutra obilježavaju 1433. Novu hidžretsku godinu

Muslimani sutra obilježavaju 1433. Novu hidžretsku godinu

Muslimanski kalendar je lunarni, to znači da se određuje po kretanju mjeseca. Godina ima 354 dana, osam sati i 48 minuta. 

Hidžretskom novom godinom se obilježava preseljenje Allahovog poslanika Muhameda s.a.v.s. iz Meke u Medinu. Muslimani od tog datuma računaju svoju eru. Posljednji Božiji poslanik Muhamed a.s. je preselio iz Meke u Medinu 16. srpnja 622. godine nove ere, što odgovara 1. muharemu hidžretske godine. Muhamed, kao i većina drugih muslimana bili su prisiljeni napustiti svoj rodni grad zbog nemogućnosti da u njemu slobodno žive svoju vjeru.

Islamska predaja kaže da je odluka o računanju vremena na ovaj način donesena u vrijeme halife Omera ibn El-Hattaba. Navodi se kako je halifi jedan čovjek rekao kako dopisi dolaze bez datuma pa je zatražio da halifa nešto poduzme. 

Omer ibn El-Hattab je tada konzultirao ashabe koji su imali niz prijedloga o računanju vremena, među kojima su bili: da se vrijeme računa po trajanju vladavine nekog od halifa, da se vrijeme računa po kršćanskom kalendaru ili po rođenju poslanika Muhameda. U konačnici je prihvaćen prijedlog da muslimani računaju vrijeme po hidžri (preseljenje). Omer ibn El-Hattab je tada rekao: "Neka to bude hidžra jer je ona razlučila istinu od neistine!". Nakon toga je određeno da muharem bude prvi mjesec muslimanske godine jer su se  u tom mjesecu ashabi zavjetovali na vjernost Muhamedu a. s., a i odluka o hidžri je donesena u tom mjesecu. 

Hidžretski mjeseci su: muhaarrem, safer, rebiu-l-evvel, rebiu-l-ahir, džumade-l-ula, džumade-l-uhra, redžeb, ša'ban, ramazan, ševval, zu-l-ka'de i zu-l-hidždže.

Muslimanska ili Hidžretska nova godina se u Bosni i Hercegovini uglavnom obilježava prigodnim svečanostima i akademijama te učenjem Kur'ana i ilahija u džamijama. 

klix.ba

Redakcija portala Ramski vjesnik želi svim muslimanima sretnu i uspješnu 1433. hidžretsku godinu.

 
 
 

Podijelite svoje mišljenje sa nama i ostavite komentar