Na 25. sjednici Općinskog vijeća usvojen Regulacijski plan za grad Prozor

Na 25. sjednici Općinskog vijeća usvojen Regulacijski plan za grad Prozor

U zgradi HE „Rama“ održana je 25. sjednica Općinskog vijeća Prozor-Rama. Za ovu sjednicu pripremljeno je niz različitih i zanimljivih točaka Dnevnog reda.

Od tih točaka svakako su za izdvojiti: Odluka o komunalnom redu i Suglasnost na  cijene osnovnih komunalnih usluga, izmjene i dopune Regulacijskog plana Centar Prozor koji se odnosi na razdoblje 2015. do 2020. godine, Suglasnost za Sporazum o preuzimanju prava, obveza i potraživanja ZU „Gradska ljekarna“ Prozor-Rama. Tu su i redovna izvješća o radu  za 2014. godinu; Centar za socijalni rad, Dječji vrtić i Narodna knjižnica. Vijeće će podnijeti izvještaj  o radu za dosadašnje razdoblje ove godine. Bit će zanimljivo čuti i prijedlog gospodarskog poboljšanja Vijeća za konkurentnost.
 
Odluka o komunalnom redu je usvojena, te će biti temelj za  stvaranje kvalitetnog okvira za uspostavu i održavanje komunalnog reda na području općine Prozor-Rama. Ovom Odlukom definirat će se održavanje komunalnog reda i odnosi u komunalnim    djelatnostima na području općine Prozor-Rama, a naročito u oblasti uređenja naselja, održavanja čistoće i čuvanja javnih površina, sakupljanje, odvoz i postupanje sa otpadom i drugim komunalnim i drugim vrstama otpada, uklanjanje snijega i leda, uklanjanje bespravno postavljenih predmeta na javnim i drugim površinama, mjere za provođenje komunalnog reda i kaznene odredbe za povredu ponašanja definirano  ovom Odlukom. Uz ovu Odluku našao se u obliku Nacrta i  Cjenik komunalnih usluga.

Općinsko vijeće usvojilo je i prijedlog Odluke o Izmjeni Odluke o pristupanju izradi Izmjene i dopune Regulacijskog plana Centar Prozor, kao i prijedlog Odluke o donošenju i provođenju Regulacijskog plana Centar Prozor za vremenski period od 2015. do 2020. godine. Ovime grad Prozor dobiva Regulacijski plan što će biti temelj za daljnje uređenje grada.

Danas je usvojena i Odluka o održavanju izbora za članove Savjeta Mjesnih zajednica.
Vijećnici nisu usvojili Prijedlog Odluke o davanju suglasnosti za Sporazum o preuzimanju prava, obveza i potraživanja ZU „Gradska ljekarna“ Prozor-Rama. Ljekarna već duže vrijeme nema upravno vijeće, na nedavni raspisani natječaj za direktora nitko se nije javio. Ljekarna je u problemima, koja će se rješenja iznaći vidjeti će se u narednom periodu. Sa ciljem zadržavanja minimalne ljekarničke aktivnosti  i s  ciljem isplate plaća uposlenicima, općina Prozor – Rama je tijekom 2014. izvršila ukupnu dotaciju u visini od 88.000,00 KM.  Za ovu godinu općina je već pomogla ljekarnu s 10.000,00 KM.

U obliku Nacrta prihvaćene su Odluke o upravnim pristojbama s tarifom upravnih pristojbi u općini Prozor-Rama i Odluka o usvajanju Plana upravljanja otpadom u općini Prozor-Rama.

Vijećnici su isto tako prihvatili Izvješća o radu Centra za socijalni rad Prozor-Rama, Dječjeg vrtića „Ciciban“ i JU „Narodna knjižnica Rama“ za 2014. godinu, kao i zajedničku Inicijativu Vijeća za konkurentnost općina: Konjic, Jablanica i Prozor-Rama vezano za: a) poticaj poljoprivredne  proizvodnje sa razine županije i b) poticaj malom gospodarstvu sa razine županije

Na jučerašnjoj sjednici vijeća našla se i Informacija o realizaciji Programa rada Općinskog vijeća Prozor-Rama za period siječanj – ožujak 2015. godine. 

Podijelite svoje mišljenje sa nama i ostavite komentar