Devedesetka je uz Uzdol svaki dan – 365 dana, gdje ste vi 25 godina?

Devedesetka je uz Uzdol svaki dan – 365 dana, gdje ste vi 25 godina?

Općinska organizacija HDZ 1990  Prozor-Rama uputila je priopćenje za javnost u kojem se osvrće na istupe pojedinih vijećnika u Općinskom vijeću Prozor-Rama. HDZ 1990 Prozor-Rama ne može ostati bez odgovora na sijanje mržnje i defetizma koji već godinama upućuju pojedini vijećnici u Općinskom vijeću.  Prateći hinjske postupke pojedinih političkih subjekata…

Pročitajte više
NAJAVA: 17. sjednica Općinskog vijeća Prozor – Rama

NAJAVA: 17. sjednica Općinskog vijeća Prozor – Rama

Na temelju članka 59. Poslovnika o radu Općinskog vijeća Prozor – Rama (“Službeni glasnik općine Prozor-Rama”, broj: 2/17),  s a z i v a m  17. (sedamnaestu)  sjednicu Općinskog vijeća Prozor-Rama,  koja će se održati dana 29.5.2018. godine (utorak)  u zgradi HE Rama – sala za sastanke u Prozoru sa…

Pročitajte više
NAJAVA: 15. sjednica Općinskog vijeća Prozor – Rama

NAJAVA: 15. sjednica Općinskog vijeća Prozor – Rama

  Na temelju članka 59. Poslovnika o radu Općinskog vijeća Prozor – Rama (“Službeni glasnik općine Prozor-Rama”, broj: 2/17), s a z i v a m  15. (petnaestu)  sjednicu Općinskog vijeća Prozor-Rama, koja će se održati dana 28.2.2018. godine (srijeda)  u zgradi HE Rama – sala za sastanke u Prozoru sa…

Pročitajte više
Poziv na sastanak za “Pokretanje procedure imenovanja članova Vijeća za konkurentnost”Općine Prozor-Rama

Poziv na sastanak za “Pokretanje procedure imenovanja članova Vijeća za konkurentnost”Općine Prozor-Rama

Općina Prozor – Rama ima uspostavljeno Vijeće za konkurentnost kao oblik javno privatnog dijaloga. Budući da je istekao mandat dosadašnjim članovima Vijeća za konkurentnost Općine Prozor – Rama potrebno je provesti aktivnosti predlaganja novih članova Vijeća i ponovno pokrenuti rad Vijeća za konkurentnost. Cilj Vijeća za konkurentnost je bolja suradnja…

Pročitajte više
NAJAVA: 11. sjednica Općinskog vijeća Prozor-Rama

NAJAVA: 11. sjednica Općinskog vijeća Prozor-Rama

Na temelju članka 59. Poslovnika o radu Općinskog vijeća Prozor – Rama (“Službeni glasnik općine Prozor-Rama”, broj: 2/17), s a z i v a m 11. (jedanaestu) sjednicu Općinskog vijeća Prozor-Rama, koja će se održati dana 30.10.2017. godine (ponedjeljak) u zgradi HE Rama – sala za sastanke u Prozoru sa…

Pročitajte više
ODRŽANA 7. SJEDNICA OPĆINSKOG VIJEĆA

ODRŽANA 7. SJEDNICA OPĆINSKOG VIJEĆA

U četvrtak,  27.4.2017. godine, održana je redovna 7. (sedma)  sjednica Općinskog vijeća Prozor-Rama, sa slijedećim Dnevnim redom: Usvajanje Izvatka iz  zapisnika sa 6. sjednice Općinskog vijeća Prozor – Rama, Prijedlog Odluke o uspostavi rizničarskog načina poslovanja u Općini Prozor – Rama, Prijedlog Odluke o uspostavi Registra proračunskih korisnika Općine Prozor…

Pročitajte više
Održana 5. sjednica Općinskog vijeća Prozor-Rama

Održana 5. sjednica Općinskog vijeća Prozor-Rama

  Za 5. sjednicu OV Prozor-Rama bilo je predviđeno više točaka, no, prije početka sjednice Dnevni red je dopunjen sa još jednom točkom i to Odluka o utvrđivanju prava i dodjele jednokratne novčane pomoći za novorođeno dijete u 2017. godini u iznosu od 500 KM. Prijedlog Poslovnika o radu Općinskog…

Pročitajte više
Općina Prozor-Rama dobila proračun za 2017. godinu

Općina Prozor-Rama dobila proračun za 2017. godinu

Općina Prozor-Rama je dobila proračun za 2017. godinu u iznosu od 24.181.000 KM Na sjednici Općinskog vijeća Prozor-Rama koja je održana 21.12.2016. raspravljalo se o više različitih točaka: Izmjene i dopune Proračuna općine Prozor – Rama za 2016.godinu, Prijedlog Odluke o financiranju parlamentarnih skupina u Općinskom vijeću Prozor – Rama, Prijedlog…

Pročitajte više
Načelnik Ivančević još jednom poziva sve vijećnike na zajednički rad

Načelnik Ivančević još jednom poziva sve vijećnike na zajednički rad

Konstituirajuća sjednica Općinskog vijeća Prozor-Rama započela je u utorak, 15.11.2016. Početak te sjednice je bio u veoma dobrom i pozitivnom duhu kako i priliči demokratskim sustavima. Iako je sve teklo u dobroj atmosferi i demokratskom duhu, nakon  sjednice Koalicija okupljena oko HDZ-a BiH je uputila priopćenje koje poništava korektne stavove…

Pročitajte više
HDZ-ova koalicija protiv općine Prozor-Rama i suradnje s načelnikom Ivančevićem

HDZ-ova koalicija protiv općine Prozor-Rama i suradnje s načelnikom Ivančevićem

Na nedavni poziv općinskog Načelnika dr. Joze Ivančevića novoizabranim vijećnicima, preko jednog portala stigao je brzi (brzopleti) odgovor u vidu priopćenja iz koalicije okupljene oko HDZ-a. Odgovor je bio negativan. Podsjećamo da je dr. Ivančević javno, jasno i potpuno otvoreno u svom obraćanju  pozvao sve legalno izabrane vijećnike na zajednički…

Pročitajte više