HDZ 1990: Nastavljaju se isprazne žalopojke

HDZ 1990: Nastavljaju se isprazne žalopojke

Klub vijećnika HDZ BIH objavio je priopćenje u kojemu žale što neki njihovi prijedlozi ne nailaze na potporu od strane Načelnika Ivančevića i vijećnika HDZ 1990 Prozor – Rama.

Stoga ćemo ukazati na stvarne činjenice jer je u tim žalopojkama  sadržan jeftin pokušaj manipulacije.

 

Program rada Općinskog vijeća za 2021. godinu sadržavao je točku „Prijedlog Pravilnika o utvrđivanju dopunskih prava branitelja“ puno prije nego je takav prijedlog dostavljen od strane vijećnika HDZ BiH. Dakle, nije bilo nikakve stvarne potrebe predložiti nešto što je već uključeno u Program.

Slično je i s prijedlogom za pomoć pri stambenom zbrinjavanju mladih. Iako je na prethodnoj sjednici Općinskog vijeća naglašeno da je u pripremi poseban Program za pomoć pri stambenom zbrinjavanju mladih te da će se naći na jednoj od prvih sjednica u 2021. godini, HDZ BIH ipak traži da se to naglasi kao točka u Programu kako bi sebe predstavljali kao one koji brinu o braniteljima ili o mladima.

 

A HDZ BiH se itekako može postaviti u ulogu pomoći braniteljima i mladima. Rješavanje statusa branitelja u nadležnosti je Federacije i Županije, tamo se upravo za te namjene prikupljaju veliki novci i donose pravila. Nije nam poznato da je HDZ BiH Rama uputio zahtjev ili priopćenje kojim traži pošteno rješavanje problematike branitelja.

Jer, problematika postoji, zapravo je jako velika jer su brojni stvarni branitelji učestalim revizijama obespravljeni i dovedeni na rub egzistencije. Za mnoge od njih podlo je smanjen postotak invalidnosti  kako bi bili izvedeni iz svih prava, dok se naveliko priča o lažnim invalidima i njihovim odličnim pravima. Sve to mogao je mijenjati HDZ BiH, jer su u koaliciji sa SDA-om u vlasti i u Federaciji i u Županiji, mogli su rukovoditi i Ministarstvom branitelja, ali nisu jer su im više značile financije i pravosuđe.

 

Oko brige za mlade i općenito za socijalnu skrb slična je situacija. Na razini  Županije ne postoji ama baš nikakav oblik pomaganja mladima. Još teže stanje je u socijalnoj zaštiti, gdje su upravo HDZ BiH i njihov koalicijski partner izmijenili zakon i iz prava na socijalnu pomoć izbrisao veliki broj sugrađana. Broj životno ugroženih pojedinaca i obitelji nikada nije bio veći, a tomu je najviše doprinio županijski propis koji je iz prava na ionako malu socijalnu pomoć isključio veliki broj naših žitelja i time im ugrozio i njihove živote.

 

Vijećnici ramskog HDZ BiH ne smiju niti spomenuti stanje u zdravstvu u koje oni  uvode nepravdu i kaos. Sve to dobro osjećamo svi mi, a ovih dana i na ulicama naših gradova viđamo opravdane štrajkove zdravstvenih djelatnika.

 

Ne vidimo inicijative ramskih vijećnika  niti prijedloge u tom pravcu. Nije nam poznat niti jedan zahtjev koji su uputili svojoj središnjici da bi se popravilo stanje u braniteljskoj populaciji, kod mladih ili kod zdravstvenih djelatnika. Nastavili su pogubnu politiku spuštenih glava, politiku poniznosti prema Mostaru i Sarajevu.  Čak pokušavaju zaštititi Županiju i Federaciju, prikriti njihov nerad i nebrigu, a sve svaliti na Općinu, bez obzira čija je to stvarna nadležnost.

 

Zato su priopćenja ramskog HDZ BiH samo puko naklapanje, obične žalopojke, a ujedno i skretanje pažnje na tešku situaciju u ovoj državi u kojoj je na vlasti HDZ BiH i zaštita onih koji u ovoj državi, Federaciji i Županiji ne rade ama baš ništa..

 

Klub vijećnika HDZ 1990

Prozor – Rama, 29.1.2021. god.

Podijelite svoje mišljenje sa nama i ostavite komentar