Na kraju svibnja u BiH 406.685 osoba na zavodu za zapošljavanje

Na kraju svibnja u BiH 406.685 osoba na zavodu za zapošljavanje

Na dan 31.5.2019. u Bosni i Hercegovini je bilo 406.685 osoba na evidencijama zavoda i službi zapošljavanja u Bosni i Hercegovini. U odnosu na prethodni mjesec broj nezaposlenih osoba je manji za 4.141 osobu ili 1,73%. Od ukupnog broja osoba koje traže zaposlenje, 230.669 ili 56,72% su žene. – objavila je Agencija za rad i zapošljavanje u BiH.

Nezaposlenost se smanjila u Federaciji BiH za 5.462 osobe (1,74%), u Republici Srpskoj za 1.361 osoba (1,49%) i u Brčko distriktu BiH za 318 osoba (3,92%).

U strukturi osoba koja traže zaposlenje, zaključno sa 31.5.2019. godine:

NKV radnika je 114.238 ili 28,09%,

PKV-NSS 7.666 ili 1,88%,

KV 129.732 ili 31,90%,

VKV 1.698 ili 0,42%,

SSS 113.588 ili 27,93%,

VŠS 6.178 ili 1,52% i

VSS 33.585 ili 8,26%.

Najveći broj evidentirane nezaposlenosti čine osobe sa trećim stupnjem obrazovanja KV radnici 31,90%, te NKV radnici sa 28,09%.

U svibnju je brisano ukupno 20.473 osobe sa evidencija službi zapošljavanja. Od ovog broja zaposleno je 12.837 osoba.

Istovremeno je za 7.423 osoba prestao radni odnos, dok su poslodavci u ovom periodu prijavili potrebe za zapošljavanjem 4.697 novih radnika.

Prema podacima Agencije za statistiku BiH, u travnju 2019. godine, broj zaposlenih osoba u BiH iznosio je 827.121, a od toga je 355.996 žena. U odnosu na ožujak 2019. godine broj zaposlenih osoba povećao se za 0,6%, a broj zaposlenih žena se povećao za 0,7%.

Stopa registrirane nezaposlenosti za travanj 2019. godine iznosila je 33,3% i u odnosu na ožujak 2019. godine smanjila se za 0,7 postotnih poena.

Podijelite svoje mišljenje sa nama i ostavite komentar