• Načelnik Ivančević sudjelovao na svečanosti u UNDP uz potpisivanje suradnje po ReLOaD2 projektu
  • Načelnik Ivančević sudjelovao na svečanosti u UNDP uz potpisivanje suradnje po ReLOaD2 projektu
  • Načelnik Ivančević sudjelovao na svečanosti u UNDP uz potpisivanje suradnje po ReLOaD2 projektu

Načelnik Ivančević sudjelovao na svečanosti u UNDP uz potpisivanje suradnje po ReLOaD2 projektu

Održana svečana službena ceremonija suradnje u okviru Regionalnog programa lokalne demokracije na Zapadnom Balkanu 2 (ReLOaD2)  u Bosni Hercegovini u Sarajevu je 28.9.2021. Općina Prozor – Rama jedna je od 6 jedinica lokalne samouprave u kojima će se provoditi druga faza ovoga projekta,  nakon 7 JLS iz prve faze.

Načelnik Općine Prozor – Rama, dr. Jozo Ivančević, sudjelovao je ovoj svečanosti i potpisivanjem suradnje pokrenuo proces na provedbi ovoga projekta od kojega će posebnu korist imati i organizacije civilnog društva u našoj općini.

Regionalni program lokalne demokracije na Zapadnom Balkanu (ReLOaD 2) financira Europska unija, a provodi Razvojni program Ujedinjenih nacija (UNDP) na teritoriji Zapadnog Balkana: u Albaniji, Bosni i Hercegovini (BiH), Crnoj Gori, Kosovu, Sjevernoj Makedoniji i Srbiji

ReLOaD je započeo drugu fazu implementacije 1. siječnja 2021. godine u trajanju od 4 godine. Opći cilj projekta je jačanje participativne demokracije i EU integracija na Zapadnom Balkanu kroz osnaživanje civilnog društva i mladih u aktivnom sudjelovanju u donošenju odluka, te unapređenje poticajnog pravnog i financijskog okruženja za organizacije civilnog društva (OCD).

Ukupna vrijednost projekta je 13 miliona EUR, a financira ga većinski Europska unija, iz Instrumenta za pretpristupnu pomoć (IPA). Vrijednost projektne komponente u BiH je oko 4 miliona EUR. ReLOaD 2 u BiH će uključiti minimalno 12 jedinica lokalne samouprave (JLS).

Specifični cilj projekta je jačanje partnerstava između lokalnih vlasti i civilnog društva na području Zapadnog Balkana, širenjem uspješnog modela transparentnog projektnog financiranja OCD-ova iz budžeta jedinica lokalne samouprave, usmjerenog ka većem građanskom sudjelovanju u procesima donošenja odluka i unapređenju pružanja usluga u lokalnim zajednicama.

ReLOaD će unaprijediti suradnju između lokalnih vlasti i OCD-ova i ojačati kapacitete svih relevantnih aktera da se aktivno uključe u razvoj partnerstava. Projekt će raditi na uvođenju i održivosti transparentnog, razvojno orijentiranog projektnog pristupa financiranju OCD-ova iz proračuna jedinica lokalne samouprave koji doprinosi ostvarivanju lokalnih prioriteta u skladu sa lokalnim strategijama razvoja.

Koristi od ReLOaD projekta imat će sljedeći projektni partneri:

jedinice lokalne samouprave (općine i gradovi),

OCD-ovi,

relevantne institucije odgovorne za suradnju s OCD-ovima u zemljama koje sudjeluju u projektu.

U izabranim općinama i gradovima, ReLOaD će podržati provedbu 200 projekata OCD-ova i očekuje se da će korist od tih projekata imati oko 38.000 građana. Posebna pažnja bit će posvećena projektima koji doprinose jačanju uloge žena, mladih i socijalno isključenih grupa stanovništva.

 

Podijelite svoje mišljenje sa nama i ostavite komentar

Marketing