Načelnik općine Prozor-Rama dr. Jozo Ivančević o aktualnim temam na Radio postaji „Rama“

Načelnik općine Prozor-Rama dr. Jozo Ivančević o aktualnim temam na Radio postaji „Rama“

Načelnik općine Prozor-Rama dr. Jozo Ivančević gostovao je na Radio postaji „Rama“, 6 ožujka 2018. godine kada je govorio o brojnim aktualnim temama. Ramski vjesnik donosi dio onoga što je Ivančević tom prigodom rekao. Također donosim i audio zapis cjelovite emisije. Poslušajte i pročitajte.

Osvrt načelnika Ivančevića na 15. sjednicu Općinskog vijeća:

Riječ je o redovnoj sjednici  jer pokušavamo imati ritam od jedne sjednice mjesečn.  Na sjednici smo do kraja definirali internog revizora, utvrdili koeficijent za plaću i tu oblast sada uređujemo onako kako je predvidio zakon a sve smo to uskladili sa Ministarstvom financija Federacije.

Imali smo i zanimljive informacije na sjednici općinskog vijeća. Na primjer, vidjeli smo da je općina iz svog proračuna u zadnjih 9 godina, tj od 2009. izdvojila više od 13 milijuna KM za školstvo i skoro 3 milijuna za zdravstvo u ovoj općini. A znamo da je školstvo i zdravstvo u nadležnosti županija, oni za to dobivaju novac iz PDV-a,  i tu općine ne bi trebale imati troška.

 

O potpisivanju Sporazuma sa Elektroprivredom BiH Ivančević je kazao:

Elektroprivreda BiH je prihvatila naše argumente i prihvatila je mijenjati dosadašnji način obračuna naknada. Druge općine su se protivile tim promjenama, ali smo mi imali već jednu pravosnažnu presudu u svoju korist, podnijeli smo bili i drugu tužbu tako da je Elektroprivreda morala odlučiti hoće li riskirati kamate ako izgubi spor ili će prihvatiti naš prijedlog a ući u sukob sa drugim općinama, jer po novom načinu manje će dobivati Jablanica i Mostar. Oni su se odlučili na promjene sukladno zakonu, prihvatili pregovaranje, i sa nama sklopili sporazum i tako izbjegli kamate. Taj sporazum je prihvaćen i na  našem općinskom vijeću. Već smo dobili polovicu duga, tj oko 2 milijuna KM.

Često me pitaju kako sa Elektroprivredom HZ HB ne dogovorimo zajednički  interes kao što smo sa Sarajevom. Vjerujte da imamo hrpu pokušaja, predlagali smo dogovaranje, predlagali smo sporazum, ali oni to jednostavno ignoriraju, kao da im nije važna ni kamata ni drugi gubitci pa ni njihova firma.

Svi mi znamo da je Rama bila potpuno zanemarena oblast, da je bila izolirana, zapuštena. U dvadeset prvom stoljeću pitku vodu je imao samo grad Prozor, a velika naselja obodom Ramskog jezera su bili na vodi a nisu imali tu pitku vodu. Isto ni žitelji selaPerići gdje se nalazi vodozahvatKrupić nisu imali pitku vodu. Mreža lokalnih putova ima dužinu 370 kilometara. Uglavnom se radilo o makadamu, manji dio je betoniran ili asfaltiran. Uz pomoć tih novaca koji svakako pripadaju Rami to se sada promijenilo. Napravili smo puno toga, radit ćemo još i u narednim godinama. Ulažemo te novce i u školstvo i u zdravstvo i u kulturu.

O stanju oko Doma za starije i nemoćne „Rama“ Šćit načelnik općine dr. Jozo Ivančević je kazao:

Odmah na početku da naglasim da je Dom za stare i nemoćne osobe Rama na Šćitu osnovan kao javna ustanova, dakle po federalnim i županijskim zakonima. Osnivači su Humanitarna udruga Kuća mira i Općina Prozor – Rama. Dakle, nijedna crkvena institucija nije osnivač, niti je Dom osnovan po nekim crkvenim propisima.

Osnovan je dobrom voljom obiju osnivača, dogovoren je temeljni kapital u visini od 2000 KM, od čega jednu trećinu daje Općina a dvije trećine daje Kuća mira. Ali je i dogovoreno da u izgradnnu ulaže onoliko koliko tko može, te će se završetkom projekta definirati stvarni vlasnički odnosi. I tako je krenulo. Bilo je raznih problema oko projekta, oko izvođača radova, oko financiranja. Ali, među osnivačima je bila odlična suradnja i sve se rješavalo po nekoj dobroj dinamici. Općina je bila nositelj traženja sredstava i od institucija i fondova u BiH i u Hrvatskoj, i tu smo imali dosta uspjeha. Fra Miljenko Petričević je preko Doma i Kućemira prikupljao novce u Australiji i uključio ih u izgradnju. Uglavnom, sve je teklo u redu.

Međutim, kad je došlo do promjene čelnih ljudi u Kući mira, tad se sve preokrenulo. Puštene su priče o kriminalu, pozvana je privatna revizijska kuća. Na kraju, kad revizor nije našao nikakav kriminal, usmjerili su se na općinska ulaganja i rekli da oni to smatraju donacijama, da se općini priznaje samo ona trećina uplaćenog kapitala, to jest 667 KM. A općina je do tada bila uložila 2milijuna 180 tisuća KM, znači daleko više od drugog osnivača. Vidjeli smo da suosnivač sada podcjenjuje općinsko ulaganje, da hoće nešto prelomiti. Formirali su Upravno vijeće tako da je imenovanje dao Provincijal Bosne Srebrne, iako ta Provincija nema ništa sa osnivanjem ili radom Doma.

Kad smo vidjeli da su uporni u tim svojim opstrukcijama, ponudili smo nekoliko rješenja za miran razlaz. Na primjer, da oni ulože više od nas i tako dostignu svoje dvije trećine, ili da uključe u to neku treću instituciju koja ima novac. Ponudili smo i rješenje da nama vrate novac a da oni rade i upravljaju kako im volja. Međutim, oni nemaju odgovor na to, nemaju nikakvo rješenja, samo pokušavaju nas izgurati i  preuzeti sve naše novce. Zadnje je da su raspisali natječaj za direktora. To je uradio samo jedan legalni član Upravnog vijeća i to je jedinstven slučaj u Europi. To je daleko od zakona, samo se dublje uvlače u nevolje, samo uvlače i neke pojedince  kojima obećavaju status i tako ih nagovaraju na te njihove igre.

Na zadnjoj sjednici Općinskog vijeća dogovorena je tematska sjednica vezana upravo za Dom za stare i nemoćne osobe „Rama“. Ivančević je o očekivanjima  od tematske sjednice kazao:

Mislim da je vrlo važno biti transparentan oko svih problema. Tako gledamo i na problematiku Doma. Želimo transparentnost, želimo da svi koji su uključeni u tu javnu ustanovu kažu svoje mišljenje, da budemo svi otvoreni ramskoj javnosti. Ovdje se zanemaruje činjenica da je Dom već trebao početi sa radom, da je trebao uposliti tridesetak osoba koje danas trpe nečiji nerad i nečiju opstrukciju. Za nas je tih trideset obitelji koje trebaju raditi vrlo važno. Ali, važno je da se to odvija na zakonit način, jer je neprihvatljivo izigravanje zakona u javnoj ustanovi u koju je uložen veliki proračunski novac.

Tematska sjednica će biti organizirana 15. ožujka. Na nju ćemo pozvati predstavnika Kuće mira kao osnivača, članove Upravnog vijeća, fra Tomislava Brkovića kao potpisnika Sporazuma o osnivanju Javne ustanove, zatim vršitelja dužnosti direktora.

Svi će oni imati prigodu obratiti se vijećnicima, reći svoje mišljenje, predložiti zaključke. Bitno je da smo transparentni, da se sve te informacije i mišljenja što bolje prenesu ramskoj javnosti. Ako poslije toga uslijedi neki zakonit rasplet, to će biti odlično i to je ono što mi zagovaramo već više godina.

Planirani projekti kroz ovu 2018. godinu:

Ove godine planiramo završiti izgradnju vodovoda za naselja Družinovići. Šlimac, Lapsunj, Ometala, Borovnica, Paljike, ostatak Gmića. Planiramo riješiti vodovod Periće, Duge i Lug. Raditi ćemo zamjenu azbest cementnog cjevovoda i kroz tu zamjenu urediti neke gradske ulice. Izvršiti ćemo rekonstrukciju crpne stanice Krupić.  Od objekata planiramo završiti izgradnju gradske tržnice. Uložiti ćemo i u još jednu fazu izgradnje Gradske mrtvačnice. Otpočeti ćemo sa izgradnjom prečistača otpadnih voda. Krenut ćemo i u izgradnju sortirnice otpada. Planiramo dovršiti i useliti novu zgradu općine, imati novu gradsku vijećnicu. Ulagati ćemo i u školske objekte i u sanaciju Doma zdravlja. Rješavati ćemo i klizište i izgradnju svlačionice na Gradskom stadionu. Bit će ulaganja i u lokalne putove i u gradske ulice. Sve su ovo veliki projekti koji će na duže vrijeme riješiti potrebe pojedinih dijelova općine. Ove godine očekujemo novi poziv Europske komisije za prekograničnu suradnju i tu ćemo kandidirati nekoliko projekata, od kojih je najvažniji izgradnja smještajnog objekta za veslače.  Vidimo da će i ova godina biti puna radova i da to sve treba izdržati i financijski i organizacijski.  Mi u općini ćemo se truditi da to bude što uspješnije.

Podijelite svoje mišljenje sa nama i ostavite komentar