NAJAVA: 12. sjednica Općinskog vijeća Prozor-Rama

NAJAVA: 12. sjednica Općinskog vijeća Prozor-Rama

Predsjednik vijeća Ibro Plecić saziva 12. (dvanaestu) sjednicu Općinskog vijeća Prozor-Rama, koja će se održati dana 22.11. 2021. godine (PONEDJELJAK) u novoj zgradi Općine Prozor -Rama / Vijećnica s početkom rada u 10,00 sati.

Za sjednicu je predložen sljedeći Dnevni red:

-Izvadak iz zapisnika sa 11. sjednice Općinskog vijeća Prozor – Rama

-Prijedlog Odluke o određivanju Poslovne zone „Izlaz“ na području općine Prozor – Rama

-Prijedlog Odluke o utvrđivanju javnog interesa za izgradnju dijela Poslovne zone „Izlaz“ u općini Prozor – Rama

-Prijedlog Rješenja o razrješenju članstva u školskom odboru O.Š „Šćipe“ u Šćipama

-Prijedlog Rješenja o konačnom imenovanju člana Školskog odbora O.Š „Šćipe“ u Šćipama

-Izvješće o izvršenju Proračuna općine Prozor- Rama za period 01.01. – 30.09.2021.godine,
Nacrt Proračuna općine Prozor – Rama za 2022.godinu

-Informacija o izvršenoj privatizaciji poslovnih subjekata sa sjedištem u općini Prozor – Rama

-Informacija o stanju,gospodarenju i zaštiti šuma na području općine Prozor – Rama

-Pitanje i Inicijative vijećnika

Podijelite svoje mišljenje sa nama i ostavite komentar

Marketing