Najava: 23. sjednica OV Prozor – Rama

Najava: 23. sjednica OV Prozor – Rama

Na temelju članka 61. Poslovnika o radu Općinskog vijeća Prozor – Rama (“Službeni glasnik općine Prozor-Rama”, broj: 3/04), s a z i v a m  23. (dvadesettreću), sjednicu Općinskog vijeća Prozor-Rama, koja će se održati dana 24. veljače 2015. godine (utorak) u HE Rama – dvorana za sastanke u Prozoru s početkom rada  u  09,00 sati.
 
S predloženim dnevnim redom

 D N E V N I      R E D

1. Usvajanje Izvatka  iz  zapisnika s 22 – e sjednice Općinskog vijeća Prozor – Rama,

2. Informacija o stanju u Domu zdravlja „Rama“ s prijedlogom mjera,

3. Nacrt Izmjena i dopuna Prostornog plana općine Prozor – Rama,

4. Prijedlog Rješenja o imenovanju Povjerenstva za procjenu prometne vrijednosti nekretnina,

5. Izvješće o izvršenim procjenama prometne vrijednosti nekretnina i prava u 2014. godini i naplati poreza,

6. Pitanja i Inicijative vijećnika.
 
PREDSJEDNIK

Esad E. Dželilović

Podijelite svoje mišljenje sa nama i ostavite komentar